Retailvisie & Detailhandebeleid

In 2016 en 2019 zijn er in samenwerking tussen BIZ, MKB Westland en Gemeente Westland onderzoeken gedaan door DTNP als basis voor de vorming van een brede visie op de centra.

Diverse ondernemers hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van deze visies. MKB Westland prijst de grote betrokkenheid van zowel BIZ’en als individuele ondernemers in dit proces. Deze drie visies zijn destijds gepresenteerd aan het College van B&W, de gemeenteraad en diverse ambtenaren van Gemeente Westland.

Helaas hebben deze stukken nog niet tot een Retailbeleid voor Gemeente Westland mogen leiden. Recentelijk hebben we meermaals in de krant kunnen vernemen dat deze eerdere rapporten door wethouder Abee niet ingezet zullen worden voor te realiseren beleid; er zou geheel opnieuw begonnen worden.

Bovenstaande berichtgeving vinden wij erg teleurstellend en we spreken hier onze zorgen over uit. Deze zorgen hebben wij ook gedeeld met de projectleider die betrokken is bij het schrijven van de Retailvisie. Zij wist ons te vertellen dat de berichtgeving in media niet geheel juist is en dat de eerdere rapporten wel degelijk gebruikt worden voor het opstellen van de Retailvisie voor Westland.

Er is volgens haar bewust gekozen om de visie door DTNP op te laten stellen omdat zij ook de makers van de eerdere visies zijn. Wat betreft de projectleider is de eerdere input zeker niet voor niets geweest en wordt deze meegenomen in de Retailvisie voor Westland.

Wel hebben wij aangegeven dat ij ons op deze manier wel aan het lijntje gehouden voelen en dat er deze keer echt resultaat geboekt moet worden om het vertrouwen in de gemeente te herstellen.

Donderdag a.s. heeft het bestuur van MKB Westland een afspraak met wethouder Abee en dit onderwerp staat opnieuw op de agenda. Wij zullen opnieuw aangeven dat eerder gedane inzet van eenieder niet teniet gedaan moet worden en we met elkaar moeten komen tot een toekomstgerichte Retailvisie voor Westland.

Publicatie Telegraaf 11 juni 2020: