Regio nieuws

’s-Gravenzande

Een opgeruimd ’s-Gravenzande, daar gaan we voor

Met de verkiezingen in het vooruitzicht geeft ‘BIZ Centrum ’s-Gravenzande’ de politieke partijen graag een boodschap mee voor de nieuwe periode.

“BIZ Centrum ’s-Gravenzande start eind januari met het project City Marketing: waar staan we momenteel binnen de kern ’s-Gravenzande en hoe zorgen we ervoor dat bezoekers ook in de toekomst graag in ons centrum verblijven. Onderdeel van dit project is om te kijken hoe we toeristen kunnen verleiden naar onze stad aan zee te komen.” zegt BIZ-voorzitter Fred van Geffen. “Wat zou het fijn zijn als we potentiële klanten kunnen ontvangen in een schone en opgeruimde stad; dat aanrijroutes naar het centrum van ’s-Gravenzande niet ontsierd zijn met overvolle containers en vuilniszakken aan de lantaarnpalen. Wij doen dan ook een dringend beroep op de nieuwe raad de afvalproblematiek nog eens onder de loep te nemen.”

Winkeliers en horeca hadden het zwaar in de afgelopen tijd met coronabeperkingen en gedwongen sluiting. “De spontane, persoonlijke betrokkenheid van het college van B&W hebben we de afgelopen tijd zeer gemist. Wij roepen het nieuwe college daarom op: laat je gezicht met regelmaat zien in de centra. MKB is na de tuinbouw de grootste banenmotor. Bezoek de ondernemers, weet wat er leeft en kijk waar een helpende hand geboden kan worden.” besluit Van Geffen.

Gemeente westland

“Gemeente moet daad bij het woord voegen.”

“Westland was in ontwikkeling, is in ontwikkeling en blijft in ontwikkeling. Het kenmerkt deze gemeente. Als BIZ Naaldwijk Winkelrijk zijn we bij een aantal zaken nauw betrokken en dat wil ik zo houden. Zo blijven we op de hoogte van wat er speelt en wat de wensen zijn van ondernemers én bezoekers. Aan vooruitstrevende plannen bij Gemeente Westland geen gebrek. Mijn wens voor de gehele gemeente en voor Naaldwijk specifiek, is een daadkrachtiger optreden van Gemeente Westland.” zegt BIZ-voorzitter Rein Wiendels. Hij hekelt het gebrek aan handhaving bij foutparkeren: “Er wordt momenteel niet gehandhaafd, dat is een vrijbrief om de regels te negeren! Het geldt overigens voor alle vervoersmiddelen. Het aanpakken van zowel langparkeerders als leveranciers van goederen die de blauwe zone aan hun laars lappen, draagt bij aan een significant veiliger centrum.” Ook de aanpak van de afvalproblematiek en de realisatie van meer groen zijn speerpunten: “Al jaren wordt er gesproken over de aanpak van afval. De hoeveelheid containers, de werkwijze van lediging en straatafval zijn een doorn in het oog van bewoners en bezoekers. Een schoon en goed onderhouden gemeente is anno 2022 een must. Ook langslepend zijn de groenplannen, die gaan maar niet tot uitvoering over. Meer beplanting zorgt voor een prettiger en gezonder leef-, werk- en winkelklimaat.“ Een positieve bijdrage voor de centra ziet de BIZ in de groei van horeca. “Meer ruimte voor horecagelegenheden en terrassen maakt de diverse dorpskernen aantrekkelijker, gezelliger en werkt zo meer bezoekers en toeristen in de hand. Gemeente Westland: tijd voor actie op de genoemde punten!”

Honselersdijk

Honselersdijk ziet voldoende kansen voor doorontwikkeling

In Honselersdijk ziet BIZZ Honselersdijk nog veel kansen voor uitbreiding van de woningmarkt. Zo zou men graag meer mogelijkheden voor ouderen zien; denk hierbij bijvoorbeeld aan groepswonen. Hierdoor ontstaan er doorstroommogelijkheden voor andere inwoners. “Als het gaat om starters is de marktvraag nog zodanig dat er bijgebouwd kan worden. We maken ons grote zorgen over de leegloop bij scholen en sportverenigingen. Ook de levensvatbaarheid van de winkeliers staat onder druk.” zegt voorzitter Rob Starrenburg.

“Als BIZ willen we graag betrokken worden bij wat er speelt in ons centrum. Bijvoorbeeld rondom het ‘Huis van de Buurt’ vinden wij dat dit onvoldoende gebeurt. Wij moeten zelf om updates vragen en worden niet actief geïnformeerd door Gemeente Westland. De openbare ruimte in Honselersdijk kan extra aandacht gebruiken. Onkruid groeit alle kanten op, terwijl het toegezegde vergroenen maar op zich laat wachten. Daarnaast vragen we al langere tijd om extra blauwe zone parkeerplaatsen, ook deze zijn nog niet toegevoegd. “ Tenslotte hekelt Starrenburg de leegstand: “In Honselersdijk werken we hard aan een aantrekkelijk centrum. Het helpt niet als de gemeente het bijbouwen van winkelmeters stimuleert. Op deze manier werkt de gemeente ondermijning in de hand.”

Wateringen

Noodkreet BIZ Wateringen aan nieuw College van B&W

BIZ Wateringen vraagt al jarenlang, zelfs al vóór de BIZ-periode, aandacht van de Westlandse gemeenteraad voor de ontwikkeling van haar winkelgebied. 

De uitbreiding in de directe omgeving, met woningen in het Wateringse Veld, Essellanden, Rijswijk De Strijp en recentelijk de Poeldijkseweg en het Groenepad, legt een enorme (verkeers)druk op het centrum van Wateringen. De komende ontwikkeling van het gebied tussen de Erasmusweg en de Poeldijkseweg zal extra vervoersbewegingen met zich meebrengen. Het centrum wordt door omwonenden geprezen om het dorpse karakter en door lokale winkeliers en ondernemers wordt het als primair winkelgebied gezien. 

Het centrum van Wateringen zal zodoende een toenemende en haast onhoudbare druk ervaren op het gebied van parkeren en bereikbaarheid. 

Regelmatig leidt het overvolle wegennet al tot problemen en zelfs ongelukken. Ondanks alle pogingen van respectievelijk de Wateringse Ondernemersvereniging en de afgelopen 6,5 jaar van BIZ Wateringen is er nagenoeg niets gebeurd. Ook het BIZ-initiatief in september 2018 dat zou leiden tot  een ‘visie voor Wateringen’ heeft nog geen soelaas geboden.  

De visie werd destijds door de politiek goed ontvangen en zou een vervolg krijgen. In tekst heeft het die aandacht gedeeltelijk gekregen door het overnemen van passages in de door het College van B&W gepresenteerde centrumvisie van Wateringen. Na bijna vier jaar, een groot gedeelte van de zittingsperiode van dit college, is er feitelijk echter nagenoeg niets gebeurd. De enige ontwikkeling is een kleinschalige uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij de Kerklaan. Wat betreft wegenstructuur, een aanzet om het winkelgebied bruisend,  dynamisch, bereikbaar én toegankelijk te maken, is er niets veranderd. De verwachte uitbreiding van parkeerplaatsen op de voormalige Rabobank-locatie is onzeker. 

Circa 30 jaar na de herinrichting van het Plein heeft het centrum van Wateringen geen structurele aanpak meer gekend, maar is haar verzorgingsgebied verveelvoudigd. 

BIZ Wateringen roept een komend College op en daagt uit om het niet langer te laten bij woorden, maar te komen met daden en eindelijk daadkracht te tonen om het winkelgebied snel aan te pakken wat betreft parkeerproblematiek, logistieke bereikbaarheid en het realiseren van een toekomstbestendig, dynamisch centrum van Wateringen!