Politiek Debat 2018

Lijsttrekkersdebat Westland eindigt in gelijkspel

Dinsdagavond 13 maart: de lijsttrekkersbijeenkomst, georganiseerd door MKB Westland en VNO NCW-Westland-Delfland. Wat zijn de plannen van de Westlandse politici, en dan met name voor ondernemers? Het Rabotorium in het World Horti Center zit bomvol met zo’n 250 geïnteresseerde ondernemers.

De avond in een notendop: de verschillen zijn klein tussen de partijen.
De belangrijkste verschillen liggen in het kernenbeleid, de strandvisie en Westland Promotie. En: ondernemers geven de gemeente een 6,7 als rapportcijfer.

Alle lijsttrekkers doen mee:  
CDA Karin Zwinkels
Westland Verstandig Peter Duijsens
LPF Dave van der Meer
GemeenteBelang Westland Remmert Keizer
VVD Westland Sander Zuyderwijk
PvdA Westland Nico de Gier
CU-SGP Leen Snijders
D66 Benjamin Hofland
GroenLinks Westland Ulbe Spaans

Gespreksleider Marijke Roskam doet goed werk. Bij elke vraag spoort zij de politici aan concreet te worden. “Wat je nu zegt is de analyse, maar wat ga je dóen? Dat wil de zaal van je horen.” is vooral in het begin van de avond vaak te horen.

Via een stemsysteem kunnen de lijsttrekkers en de zaal reageren op stellingen en vragen: soms door ja of nee te stemmen, soms door een eigen boodschap in te typen. Die boodschappen worden dan getoond in een zogenoemde wordcloud. Naarmate een woord vaker voorkomt, komt het groter in beeld.  Uit de eerste wordcloud blijkt dat bereikbaarheid voor ondernemers het meest belangrijk is. Dit onderwerp wordt dan ook uitvoering besproken.

Rondom het thema gemeente en ondernemerschap worden de volgende thema’s behandeld:- Politiek Westland toont voldoende nationale en internationale ambitie ja / nee
– Moeten arbeidsmigranten gehuisvest worden op bedrijventerreinen ja/nee
– Moet de gemeente meer bovenlokale bedrijventerreinen (zoals Honderdland/ABC) aanleggen. Deze stelling blijkt wat uitleg nodig te hebben. Pieter Eenhoorn (voorzitter VNO-NCW Westland-Delfland) licht toe dat de terreinen nagenoeg vol zijn: ‘Hoe gaat de gemeente dit aanpakken?’

Leefbare kernen “Waar denkt u aan bij leefbare kernen” Met deze vraag wordt dit onderwerp geopend. Via de wordcloud komt naar voren dat GROEN de grote gedeelde wens is van de aanwezigen.

Ook de stelling: “de gemeente moet scherpere keuzes maken in het kernenbeleid” is onderdeel van deze discussie. Vanuit MKB Westland is hier een duidelijke visie op. Volgens voorzitter Henk Salome is het make van keuzeskeihard nodig. Iedere kern moet over basisvoorzieningen voor dagelijkse boodschappen beschikken, maar het is niet haalbaar om in elf kernen ook winkelvoorzieningen als modezaken te bieden.

Op de vraag of de feestweken in de kernen moeten blijven, is men het met elkaar eens: ja. Bereikbaarheid van de kernen wordt ook door alle aanwezigen belangrijk gevonden.

De stellingen over recreatie en toerisme leveren meer discussie op.
Willen we inzetten op meer toeristen of juist niet? En hoe gaan we om met de strandhuisjes. Natuurlijk komt hierbij ook de kustvisie ter sprake die naar frustratie van sommige partijen nog steeds niet definitief is vastgesteld.

Enkele ondernemers zijn aanwezig om toelichting te geven. Inge Vermeulen (Bezoek Westland) geeft aan dat als er gekozen wordt voor een actief toeristenbeleid, er ook een flink budget heen moet. Ze spreekt over 2 miljoen, dus veel meer dan de huidige €40.000,-.

Afsluitend mogen de lijsttrekkers reageren op de vraag wat zij zouden doen met 5 miljoen extra budget:  welk onderwerp krijgt dan prioriteit.
PvdA: Westland Agenda 3.0.
Westland Verstandig: Armoede en kinderen
Groen Links: Eenzaamheidsbestrijding
D66: Zorg, onderwijs en groen
GBW: Wil eerst met de nieuwe coalitie om tafel
CDA: Eenzaamheid grootste volksziekte bij ouderen en jongeren
CU-SGP: Zorg voor de kwetsbare mensen
VVD: Bereikbaarheid
LPF: Huisvesting voor Westlanders

Aan het slot van de avond benadrukt hoofdsponsor Rabobank het grote belang van goed contact tussen politiek, bedrijfsleven en burgers. De andere sponsor Rozen.nl, wordt ook bedankt door de voorzitter en na deze intensieve discussies is het hoog tijd voor een drankje. De politici en ondernemers weten ook daar elkaar te vinden.

Foto’s door Rolf van Koppen Fotografie.