Politiek boodschappenlijstje

Hoewel Nederland nu nog in de ban is van de Tweede Kamerverkiezingen, staan in maart 2022 alweer de verkiezingen voor de gemeenteraden op de rol. Voor MKB Westland een belangrijk moment, immers we hebben veel te maken met Gemeente Westland en het (voor ondernemers relevante) beleid. In het najaar van 2021 worden de verkiezingsprogramma’s geschreven door de politieke partijen en om een zo groot mogelijke stempel hierop te drukken, is het van belang tijdig een lobby richting hen op te zetten. Uiteindelijk zal MKB Westland een lobbydocument opstellen, waarbij er samen met de BIZ’en specifieke aandacht is voor de (winkel)centra in de kernen. Samen met andere belangenorganisaties wordt gekeken om een overkoepelend document (vanuit het brede bedrijfsleven) op te stellen.

De sessies staan gepland in de derde week van mei, op verschillende dagen en diverse tijdstippen. Zo wordt alle ondernemers de gelegenheid geboden om mee te praten. Deze thema’s staan op de agenda van het overleg. Er is uiteraard ook genoeg vrije ruimte om je inbreng te geven. Maak je politieke boodschappenlijstje en ga met MKB Westland om tafel.

Inspreeksessies

Inspreeksessies

Inspreeksessies

Inspreeksessies