Ondernemen voor Brede Welvaart

Brede welvaart

‘Ondernemen voor Brede Welvaart’. Dat is samengevat de nieuwe visie van MKB-Nederland, VNO-NCW. Na een uitgebreide dialoog met leden en de samenleving kiezen ondernemersorganisaties voor een nieuw kompas dat zich richt op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Met ‘Brede Welvaart’ als leidraad en een nieuwe rol in het samenspel met de overheid en de samenleving willen MKB-Nederland, VNO-NCW vormgeven aan een nieuw Rijnlands model. Meer informatie in ons persbericht. En in deze video vertellen Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) hier meer over.

Wij willen met jou bouwen aan een duurzamer, inclusiever en welvarend Nederland: #OndernemenvoorNL

Agenda 2030 van MKB-Nederland en VNO-NCW

In onze nieuwe Agenda 2030 staan tientallen beleidsvoorstellen voor een nieuw kabinet en een hele trits aan acties waar het bedrijfsleven zelf mee aan de slag gaat. Lees ‘Ondernemen voor brede welvaart – Naar nieuw Rijnlands samenspel‘, onze nieuwe Agenda 2030.

Download ook de samenvatting van Agenda 2030 en bekijk deze overzichtelijk infographic.

De nieuwe Agenda 2030 en de nieuwe koers is voor een belangrijk deel gebaseerd op het eindrapport van het Brugproject.

Wij #ondernemenvoorNL

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland