Coronanieuws

In dit nieuwsartikel houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en verzamelen we voor jou relevantie links naar informatie. Via de Corona Calculator van MKB Nederland kan je direct zien voor welke regelingen je in aanmerking komt.

Wil je meer weten over of je als winkelier of horecaondernemer open mag en onder welke voorwaarden, ga dan naar ons artikel voor horecaondernemers en winkeliers.

Hieronder zetten we de belangrijkste regelingen voor jullie uiteen. Er is hierin een onderscheid gemaakt tussen financiële tegemoetkomingen en leningen.

Let op: er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en je gemeente kun je gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld.

Belangrijke verbeteringen 1e en 2e kwartaal 2021

TVL:

– subsidiepercentage naar 85% bij elk omzetverlies vanaf 30%

– grens van 250 medewerkers en 50 mln. jaaromzet losgelaten, zodat ook grotere mkb-bedrijven in

aanmerking komen voor TVL

– maximale vergoeding van 90.000 naar 330.000 euro voor drie maanden

– minimale bedrag van 750 euro naar 1.500 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen

– drempel van 3.000 naar 2.000 euro

 

NOW – loonsteun:

– vergoedingspercentage loonkosten van 80 naar 85% in eerste en tweede kwartaal

 

Detailhandel:

– voorraadvergoeding van 5,6 naar 21% (met inbegrip met compensatie 4e kwartaal)

 

– TOZO: o.a. voorgenomen vermogenstoets per 1 april geschrapt

– R&D-pakket voor industrie met grote vraaguitval

– Garantiefonds voor evenementen

– Regeling voor steun eigen vermogen in de maak

– Diverse fiscale maatregelen (reiskosten, werkkosten, etc)

Alle maatregelen zijn te lezen in de brief van het kabinet over verruiming van het steunpakket.

Beperkingen reizen

Je moet als reiziger uit de meeste landen een negatieve testuitslag laten zien als je naar Nederland reist. Dit is één van de Nederlandse maatregelen om de import en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bekijk dan ook hier de meest relevantie informatie.

Financiële tegemoetkoming

TOZO regeling: De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 3 verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL staat open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW): Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten: Voor ondernemers die binnen het huidige regelingenpakket net buiten de boot vallen heeft het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. De regeling is voor ondernemers die door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. De verwachting is dat 1 februari 2021 de uitwerking met gemeenten van de TONK gereed is, we hebben nauw contact met Gemeente Westland over de totstandkoming van deze regeling.

Financierings- en/of kredietregelingen

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC): Heeft u een klein bedrijf en heeft u door een coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).

BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken: Met de BMKB regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij een bank en non-bancaire financiers zoals Qredits en een aantal kredietunies. Met de maatregel staat de overheid garant voor een deel van de financiering aan bedrijven die kapitaal nodig hebben, maar die aan de financier niet genoeg zekerheden (onderpand zoals gebouwen, machines) kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer je financiering uitbreiden, omdat het risico voor de financier kleiner is. Kijk hier of jouw bank deelneemt aan de BMKB-C:regeling. Neem met de eigen bank contact op om in overleg te gaan over de mogelijkheden.

GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen: Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is het makkelijker om een banklening of bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een 50% Staatsgarantie en loopt zo minder risico. U kunt met de GO-regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen lenen.

Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen: Veel mkb-bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Door de coronacrisis is het risico op wanbetaling echter sterk toegenomen en komt dit systeem in gevaar. De verzekeraars zien zich namelijk genoodzaakt de verzekeringslimieten voor ondernemers te verlagen of in te trekken. Om dat te voorkomen heeft het kabinet besloten het risico over te nemen van de kredietverzekeraars. Het kabinet staat tot eind juni 2021 garant voor kredietverzekeringen, waardoor het mogelijk blijft voor bedrijven op krediet te bestellen bij leveranciers.

Qredits: uitstel aflossing bestaande leningen: Qredits helpt bestaande klanten met microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Je krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen. De maatregel komt kleine ondernemingen tegemoet. Het kabinet ondersteunt Qredits met deze maatregel. Kleine ondernemingen en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet. Het overbruggingskrediet kun je aanvragen tot en met 30 juni 2021.

Groeifaciliteit (GF): jaar later uitgefaseerd: Heeft u als ondernemer risicodragend vermogen nodig? Bijvoorbeeld door snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out, expansie in het buitenland of een reorganisatie? Met de regeling Groeifaciliteit krijgt uw financier garanties op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Zo trekt de overheid financiers over de streep om bedrijven te helpen.

Kabinet en Invest-NL: 500 miljoen euro voor investeringen in groeibedrijven: Er vallen hieronder drie regelingen onder: Het Dutch Future Fund (DFF) investeert in andere risicokapitaalfondsen zodat via die investeringsfondsen de beschikbare hoeveelheid kapitaal voor Nederlandse innovatieve groeibedrijven vergroot wordt. Een investering van het DFF (en dus van EZK en Invest-NL) kan namelijk bij andere investeerders het vertrouwen wekken om ook mee te doen. Deeptech. Het plan voor dit fonds is een initiatief van verschillende regionale spelers. Brainport Eindhoven, Topsectoren en Techleap.nl samen met het ministerie van EZK, Invest-NL en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Kennisintensieve ondernemingen die verder willen groeien kunnen een beroep doen op dit fonds. De voorwaarden voor dit fonds worden nader uitgewerkt. Alternatieve financiering groeibedrijven. Ondernemers kunnen niet alleen bij banken terecht voor kapitaal. Er zijn ook alternatieve mogelijkheden tot financiering, zoals via fondsen of crowdfunding. Alternatieve financiers hebben meer moeite om kapitaal aan te trekken. Daarom onderzoekt het kabinet met Invest-NL momenteel de mogelijkheden om alternatieve financiers te ondersteunen. Zodat er ook via deze weg meer kapitaal beschikbaar komt voor groeibedrijven.

Corona-overbruggingslening: Het Kabinet heeft €300 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)[1] verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL). Aanvragen mogelijk vanaf 4 januari

SEED Capital-regeling: 67,5 miljoen euro durfkapitaal voor startups: Nederlandse startups kunnen vanaf vandaag een beroep doen op 67,5 miljoen euro aan durfkapitaal, verdeeld over zes nieuwe investeringsfondsen. De fondsen hebben elk een andere focus, variërend van duurzaamheid tot software en van patenthouders tot vrouwelijke ondernemers.

 

Corona-overbruggingskrediet: Met het corona-overbruggingskrediet van maximaal 25.000 euro kunnen ondernemers hun vaste lasten betalen en op deze manier de coronacrisis overbruggen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen.

Belastingmaatregelen

Belastingdienst: o.a. betalingsuitstel en lagere rente; de belastingdienst biedt diverse regelingen met betrekking tot COVID-19.

  • Betalingsuitstel
  • Verlagen van voorlopige aanslagen
  • Regelingen voor ondernemers met personeel
  • Regelingen voor ondernemingen in een bv
  • Regelingen voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap
  • Regelingen voor jou privé
  • Overige belastingmaatregelen

BIK: tijdelijke korting op investeringen: Vanwege de coronacrisis helpt het kabinet werkgevers om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting: de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Als u een investering doet, zoals de aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe machine, een computersysteem of een elektrische bestelauto, krijgt u korting die u kunt verrekenen via de loonheffing. Ingangsdatum: 1 januari 2021

Douane: coulanter met boetes, mogelijkheid tot betalingsuitstel: Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. Wij gaan ondernemers die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen.

Sector- en branchespecifieke regelingen

Overig

 

Bovenstaande informatie is samengesteld met informatie van MKB Nederland, Kamer Van Koophandel en de Rijksoverheid. Mogelijk kan door snelle wijzigingen in beleid deze informatie niet up to date zijn, aan bovenstaande informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Update: 121-01-2021 13:55