Coronanieuws: maatregelen 2.0 (update 25 mei)

Coronanieuws: maatregelen 2.0 (update 25 mei)

In dit nieuwsartikel houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en verzamelen we voor u relevantie links naar informatie. Kijk hier voor de handige informatie en de nu geldende regelingen landelijk/lokaal. Via de Corona Calculator van MKB Nederland en VNO – NCW kan je direct zien voor welke regelingen je in aanmerking komt.

Lopende regelingen:

Belangrijkste regelingen niet landelijk:

Regelingen landelijk:

Alle overheidssteunmaatregelen op een rij:

  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
   Werkgevers kunnen tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen. Aanvragen bij UWV.
   NOW-regeling: Wat en voor wie? (inclusief rekenhulp)
   NOW-regeling: Komt mijn bedrijf ook in aanmerking?
   NOW-regeling: Hoe werkt het?
   NOW-regeling: Hoe vraag ik het aan?
   NOW-regeling: Voor welke werknemers kan ik het aanvragen?
   NOW-regeling: vervangt de oude regeling Werktijdverkorting. Hoe zit dat?
   NOW-regeling: Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?
   Zie onze handreiking NOW voor meer informatie
   Het ministerie van SZW heeft 22 april aangekondigd dat ook werkmaatschappijen met meer dan 20% verlies aanspraak kunnen maken op de NOW. Deze regeling wordt nu uitgewerkt. Ook kijkt het kabinet naar seizoenswerk.
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
   De Tozo bestaat uit 2 onderdelen:
   1. Uitkering op bijstandsniveau (1503 euro voor gehuwden/samenwonenden en 1052 voor alleenstaanden) voor zelfstandigen en DGA’s die aan het urencriterium voldoen. Hoeft niet te worden terugbetaald, geen partner- of vermogenstoets.
   2. Een overbruggingskrediet tegen 2% rente met een looptijd van 3 jaar, aflossen op zijn vroegst vanaf januari 2021.
   Grenswerkers met een bedrijf in Nederland maar woonachtig in een ander EU-land kunnen ook een bedrijfskrediet aanvragen – bij de gemeente Maastricht, maar geen uitkering.
   Ook voor zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd geldt dat ze alleen aanspraak kunnen maken op een bedrijfskrediet (via hun eigen gemeente).
   Zelfstandigen die woonachtig zijn in Nederland maar met een bedrijf in een ander EU-land krijgen alleen een uitkering.
   Doe de check: krijg ik Tozo
   Aanvragen bij de gemeente waar u woont.
  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19
   Eenmalige uitkering van 4.000 euro voor bedrijven die door de maatregelen zijn gesloten of geen/nauwelijks meer omzet hebben. Aanvragen bij RVO.
   Lijst met SBI-codes van branches en sectoren die in aanmerking komen.
   Op 7 april is een tweede aanvulling bekendgemaakt op de lijst en zijn enkele voorwaarden bv rond woon- en vestigingseis versoepeld. Vanaf 15 april kunnen ondernemers in deze sectoren hun aanvraag indienen.
   Vanaf 29 april is het ook mogelijk om op basis van een nevenactiviteit een aanvraag te doen.
   Ontbrekende SBI-code? Meld dit met het speciale formulier bij RVO.
  • Uitstel betalen belasting en wijzigen voorlopige aanslag
   Ondernemers kunnen bijzonder uitstel aanvragen voor betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting/btw, kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen. Ook is het mogelijk de g-rekening te deblokkeren. Aanvragen bij de Belastingdienst met een online formulier.
   Vragen over de Energiebelasting
  • Andere belastingmaatregelen
   Het ministerie van Financiën heeft 6 nieuwe belastingmaatregelen aangekodigd. Deze zullen in mei ingaan:
   1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
   2. Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium voor zelfstandigenaftrek
   3. Eenmalig verhoging werkkostenregeling van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever
   4. Verrekenen van te verwachte verliezen dit jaar alvast alvast in aanmerking bij het bepalen van de winst van 2019 voor de vennootschapsbelasting
   5.  Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap met een jaar tot 1 januari 2023
   6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen van rente en aflossing voor maximaal zes maanden
  • Klein Krediet Corona garantieregeling
   Het ministerie van EZK staat voor 95% garant voor 750 miljoen euro aan overbruggingskredieten voor micro- en mkb-ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte, van 10.000 tot 50.000 euro. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Aanvragen – vanaf medio mei – bij Rabobank, ABN AMRO, ING, Volksbank of Triodos. Mogelijk ook bij andere voor de BMKB geaccrediteerde financiers.
  • Tijdelijke verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)
   Het ministerie van EZK staat via de BMKB-C voor 90% (mkb) c.q. 80% (grootbedrijf) borg tot 75% van het krediet aan ondernemers. Hiermee kunnen zij makkelijker geld lenen. De premie hiervoor is verlaagd naar 2%, de looptijd verlengd naar 4 jaar. Behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose kan ook via een omzettoets worden gekeken of een ondernemer in aanmerking komt. Aanvragen bij geaccrediteerde banken en andere non bancaire kredietverstrekkers.
  • Tijdelijke verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)
   Met de GO-C-regeling helpt de overheid bedrijven die getroffen zijn door corona door garantie te geven op bankleningen en bankgaranties. Het maximale garantiepercentage is 80% voor grootbedrijven en 90% voor het mkb. Het maximum per onderneming is 150 miljoen euro. Aanvragen bij geaccrediteerde financiers.
  • Tijdelijk gunstiger borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-C)
   Door de tijdelijk gunstiger Borgstelling MKB-landbouwkredieten kunnen in de kern gezonde bedrijven in de landbouw, visserij en aquacultuur overbruggingskredieten aanvragen tot een maximaal borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen indien de zgn. BL-plus van toepassing is). Het ministerie van LNV staat voor 70% borg voor het gehele overbruggingskrediet. Aanvragen bij geaccrediteerde financiers.
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
   Ondernemers die een krediet hebben bij Qredits en uitstel tot aflossing aanvragen, krijgen korting op de rente.
   Lees meer over de Qredits-hulplijn of bel naar 0546-534080 c.q. e-mail op hulp@qredits.nl.
   Sparren over financiële vraagstukken? Bel met een Qredits crisiscoach voor onafhankelijk financieel advies: tel 0546-534085.
  • Corona overbruggingsregeling (COL)
   Het kabinet stelt 100 miljoen euro ter beschikking aan startups, scale-ups, innovatieve mkb-bedrijven en bedrijven zonder bankrelatie voor een overbruggingskrediet – tussen de 50.000 en 2 miljoen euro, tegen een rente van 3%. Vanaf 250.000 euro wordt 25% co-financiering verwacht van aandeelhouders of investeerders. Aanvragen via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).
  • SEED Capital regeling
   Het ministerie van EZK verhoogt het budget van de SEED Capital­-regeling voor kapitaal aan investeringsfondsen van 22 miljoen naar 32 miljoen euro. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen waaronder startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen. Aanvragen bij investeringsfondsen.
  • Herverzekeren krediet leveranciers
   De overheid gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Deze regeling wordt momenteel uitgewerkt.
  • Aanvullend noodpakket landbouwsector
   Voor ondernemers in de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector komt het ministerie van LNV met een aanvullend noodpakketvoor geleden schade van in totaal 650 miljoen euro.
  • Aanvullend pakket cultuursector
   Het ministerie van OCW stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector.
  • Extra subsidie voor leerwerkbanen
   Bedrijven die leerwerkbanen aanbieden krijgen een voorschot op hun subsidie. De subsidie voor leerwerkbedrijven in conjunctuur- en contactgevoelige sectoren wordt verhoogd. Het kabinet trekt hier 30 miljoen euro voor uit.
  • Algemene vragen over financiële regelingen
   Een handig overzicht van alle regelingen en de meest gestelde algemene vragen over financiële regelingen.
  • Gratis professionele coaching
   Het ministerie van EZK verhoogt de subsidie aan de Stichting Ondernemersklankbord dat ondernemers in zwaar weer professionele coaching aanbiedt van oud-ondernemers. Hierdoor vervalt de eigen bijdrage.

Handige informatie:

Coronacalculator

De coronacalculator van MKB-Nederland en VNO-NCW zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn, en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Ook wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. Alles staat bovendien overzichtelijk in één persoonlijk dashboard. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. Ga direct naar de calculator.

 

Handreiking van MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN

Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer (update 9 april).

 

Voorbeeldbrief aan medewerkers

Voor werkgevers die hun medewerkers willen informeren over het coronavirus is dit een voorbeeldbrief (download, word-bestand).

 

Wat is een protocol?

Protocollen geven richting aan het veilig werken in bedrijven tijdens deze coronatijd. In dit infoblad geven MKB-Nederland en VNO-NCW informatie over de protocollen die branches/sectoren kunnen of moeten opstellen. Lees meer over protocollen in ons Standpunt Corona & regels en veiligheid.

 

Verantwoord winkelen

Met een nieuw protocol voor winkeliers en hun klanten willen ondernemersorganisaties en het ministerie van Economische Zaken ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken.

Rijksoverheid over corona

Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het coronavirus, en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers.

 

Waar moet je als ondernemer rekening mee houden?

De Kamer van Koophandel heeft een algemeen overzicht van wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus.

 

MKB Servicedesk, advieslijn

Gratis advieslijn voor ondernemers met vragen over corona van MKB Servicedesk: bel 088-3523109. Lees ook het coronadossier.

 

Gemeenten en het coronavirus, veelgestelde vragen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG heeft een pagina ingericht met veelgestelde vragen en antwoorden oa over Belastingen voor inwoners en ondernemers en Ondersteuning ondernemers.

 

Toolbox Corona en Banenafspraak

Om werkgevers van medewerkers uit de Banenafspraak te ondersteunen met informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten, heeft ‘Op naar de 100.000 banen’ een toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ opgezet.

 

AWVN over het coronavirus en werk

AWVN informeert op deze pagina over de consequenties van het coronavirus voor ondernemingen in hun rol als werkgever.

En op deze pagina vragen en antwoorden over het coronavirus en inclusief werkgeven.

 

Informatie van ArboNed: Coronavirus en werk: alles wat u moet weten

Actuele informatie met betrekking tot het coronavirus van ArboNed en op welke manier uw organisatie hiermee kan omgaan. Aanvullend daarop biedt het het werkgeversadvies (pdf) hulp gericht op de werksituatie.

 

Werkgeversadvies HumanCapitalCare

HumanCapitalCare heeft een werkgeversadvies en overzicht van veelgestelde vragen opgesteld over het coronavirus (zowel in het Nederlands als in het Engels). Een compilatie van dit advies is ook opgenomen in de Handreiking van VNO-NCW en MKB-Nederland over omgaan met het coronavirus op de werkvloer.

 

Tips over thuiswerken en privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe werk je veilig thuis tijdens de coronacrisis? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft 4 tips om op een veilige manier gewoon aan het werk te blijven.

 

Contractuele verplichtingen die niet kunnen worden nagekomen

Onder omstandigheden kunnen bedrijven als gevolg van de effecten van het coronavirus niet aan de verplichtingen voldoen die ze hebben afgesproken in commerciële contacten (bijvoorbeeld door stilgelegde productie in China). Afhankelijk van wat daarover in overeenkomsten is afgesproken, kunnen bedrijven mogelijk een beroep doen op overmacht ofwel ‘force majeure’.

 

Laaggeletterde werknemers

De huidige maatregelen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, zorgen ervoor dat we veel meer gebruik maken van digitale middelen dan voorheen. Voor mensen met lage taal- en digitale vaardigheden is dat best lastig. Deze website geeft duidelijke en eenvoudige uitleg (zowel in tekst als gesproken) over het corona-virus en de maatregelen.

 

– update 26 maart 2020 –

De extra steun vanuit Gemeente Westland is bekend gemaakt.

– update 24 maart 2020 14:13 (update BBZ regeling 25 maar 15:00)- 

Hieronder belichten wij enkele van de maatregelen die de gemeente treft naar aanleiding van de landelijk aangescherpte maatregelen van 23 maart. Lees op de website van de gemeente het gehele pakket.

Weekmarkten

 • Op de weekmarkten zijn alleen artikelgroepen of branches toegestaan die een relatie hebben met de voedselketen.
 • De markten moeten zodanig zijn ingericht dat er voldoende afstand is tussen de kramen en de paden voldoende breed zijn.

Winkels

 • In winkels wordt maximaal 1 klant per 10 m2 netto-vloeroppervlakte toegelaten.
 • De winkelexploitant dient bij de ingang van zijn winkel aan te geven hoeveel mensen er op basis van het hiervoor genoemde uitgangspunt maximaal in de winkel worden toegelaten.
 • Bij de kassa(‘s) staan niet meer dan drie personen tegelijkertijd in de rij.
 • Het is verplicht een winkelwagen te gebruiken. (Deze regel geldt voor supermarkten/ kleine supermarkten)
 • Als in een winkel alleen winkelmandjes beschikbaar zijn, is het verplicht een mandje te gebruiken. (Deze regel geldt voor supermarkten/ kleine supermarkten)

Openbare ruimte

 • Er mogen maximaal 2 personen bij elkaar staan met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Het aantal van 2 geldt niet voor gezinnen.
 • Bij herhaaldelijke overtreding van deze regel worden gebiedsverboden of andere bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd.

Samenkomsten in besloten sfeer

 • Het gebruik van (bedrijfs)kantines buiten werktijd wordt aangemerkt als horeca en is dus niet toegestaan.

Evenementen

 • Er worden tot 1 juni geen evenementen gehouden.
 • Evenementen die als gevolg hiervan vervallen, worden in principe niet verplaatst naar een ander moment in het jaar

– update 23 maart 2020 11:13 – 

Update Gemeente Westland: Naar aanleiding van onze brandbrief heeft wethouder Abee vandaag telefonisch contact opgenomen met onze voorzitter. Hij begrijpt de nood van ondernemers en deze week nog volgt er dan ook extra informatie voor ondernemers vanuit de Gemeente Westland. ZZP’ers die direct al in al in de problemen komen kunnen zich nu al melden via: Bbzsoza@gemeentewestland.nl.

Hoogheemraadschap: Afgelopen week heeft het Hoogheemraadschap van Delfland daarom het besluit genomen om de ondernemers en ZZP-ers uitstel van betaling aan te bieden. De meeste ondernemers in onze regio hebben inmiddels de waterschapsbelastingaanslagen via de Regionale Belasting Groep (RBG) ontvangen. De RBG heft en int lokale lasten voor de Waterschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard en voor de gemeente Schiedam, Vlaardingen en Delft. Wij bieden ondernemers uitstel van betaling aan voor de openstaande vorderingen tot 30 juni 2020. Wil je hier gebruik van maken: invordering@derbg.nl

Belangrijkste regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken: zie nieuwste update.

Meest gestelde vragen bij de KVK: zie nieuwste update.

– update 14 maart 2020 om 20:55 –

Landelijk worden er diverse maatregelen getroffen om te voorkomen dat bedrijven omvallen. MKB Westland heeft dan ook deze brief verzonden naar het college van B&W van Gemeente Westland met diverse vragen over hoe er lokaal omgegaan wordt met het Coronavirus.

– update 13 maart 2020 om 13:13 – 

Naast de informatie die u via MKB-Nederland kunt ontvangen heeft ook de KVK een coronaloket geopend.

Bij het Coronaloket kunt u terecht met al uw vragen over de impact van het coronavirus op uw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of regelingen. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur (0800 2117).

– update 12 maart 2020 om 15:08 – 

Jacco Vonhof verwees maandag al naar de gevolgen van het coronavirus, hij verwacht de eerste problemen bij ondernemers binnen een maand te zien. Vandaag hield Rutte om 15.00 uur een persconferentie met betrekking tot extra maatregelen in Nederland.

Aangekondigde maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen:

 • Heb je last van een neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn (eventueel met koorts): blijf thuis.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen: worden verplicht afgelast.
 • Kan je thuiswerken: doe dit.
 • Lukt thuiswerken niet, probeer werktijden met collega’s te spreiden.
 • Bezoek aan oudere en mensen en mensen met verminderde weerstand uitstellen.
 • Voor zorgpersoneel gelden speciale maatregelen.
 • Maatregelen gelden tot 31 maart (tot nader bericht).

Veel bedrijven maken zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus in Nederland en daarbuiten. De gevolgen zijn immers groot. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Zo kampen veel sectoren nu al met hogere transportkosten. Een vijfde van de wereldwijde goederenproductie is immers afkomstig uit China, dat hard getroffen is. Ook worden beurzen en reizen afgezegd. In lange toeleveringsketens binnen bepaalde sectoren ontstaan knelpunten. Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar de informatie van MKB Nederland.

Pinnen als voorzorgsmaatregelen tegen coronavirus

Supermarkten en foodservicegroothandels doen een dringend beroep op klanten om te pinnen bij het betalen. Bij contant betalen komen klant en kassamedewerker vaak met elkaar in aanraking en dat is vanwege het coronavirus ongewenst. Deze maatregel van supermarkten en foodservicegroothandels sluit aan bij op de oproep van het RIVM om handen schudden en lichamelijk contact zo veel mogelijk te vermijden. Hiermee wil de branche bijdragen aan het indammen van het coronavirus.

Download de poster.