MKB Westland, VNO-NCW West en Horeca Westland zijn blij met de steun van zes partijen!

Begin juni bereikte ons het bericht dat het college voornemens was de OZB voor ondernemers met 30% te verhogen, een terrassenbelasting in te voeren evenals een reclamebelasting en de verhoogde rioolbelasting.

Wat ons betreft is dit een onevenredige belasting voor ondernemers in de gemeente Westland en wij zijn dan ook in gesprek gegaan met alle politieke partijen in onze gemeenteraad.
Naar aanleiding van deze gesprekken hebben wij samen met VNO-NCW Westland-Delfland en Horeca Westland een brief richting de voltallige raad gestuurd.
In deze brief hebben wij hun gevraagd de ondernemers van Westland, de motor van Westland, te steunen en voor deze stapeling van extra lasten te gaan liggen.

Wij zijn dan ook blij om te melden dat D66 Westland, Gemeentebelang Westland, Groenlinks Westland, PVDA Westland, VVD Westland en Westland Verstandig zich tijdens de bespreking van de voorjaarsnota hard hebben gemaakt voor de ondernemers.
Zij hebben het college verzocht om terug te gaan naar de tekentafel en (onder andere) deze stapeling van lasten voor ondernemers tegen het licht te houden.

Hierbij werd al meegegeven dat kijken niet voldoende is, mocht er geen wijziging op deze lasten verhoging plaatsvinden zal er vanuit de raad een motie volgen.

Als MKB Westland zijn we dan ook zeer blij met de samenwerking met VNO-NCW Westland-Delfland en Horeca Westland en de steun van de politieke partijen die wij hierbij hebben gekregen!

MKB Westland, voor ondernemend Westland!