Marjan Naaktgeboren De centramanager vertelt …

Marjan Naaktgeboren is al twee jaar werkzaam als centramanager van MKB Westland. Om u op de hoogte te houden van haar bijdragen maakt ze voor elke editie van Streamer een overzicht van wat er op dit moment op MKB-gebied speelt in onze Westlandse kernen.

Parkeerproblematiek

MKB Westland besteedt volop aandacht aan de parkeerproblematiek in Westland. Belangrijke vraag daarbij is: kampen kernen met een tekort aan parkeerplaatsen of wordt er onrechtmatig gebruik gemaakt van blauwe zones? Wat ook opvalt: er ontstaan onnodige verkeersstromen rond een centrum omdat niet inzichtelijk is waar parkeerplaatsen beschikbaar zijn. In een brief aan het college en de gemeenteraad vragen wij aandacht voor deze kwesties. Op dit moment zijn wij in afwachting van de verdere behandeling van deze brief.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in ’s-Gravenzande

In de vorige Streamer besteedde wij aandacht aan het lopende KVO-traject in ’s-Gravenzande. Ook voor de andere Westlandse centra wordt onderzocht of een dergelijk traject mogelijk is. Welke stappen worden doorlopen om te kunnen beoordelen of een dergelijk initiatief aansluit bij de wensen in een bepaald gebied? We zijn het KVO-traject in ’s-Gravenzande gestart met een presentatie van het Centrum voor Kwaliteitspreventie en Veiligheid (CCV, zij begeleidt KVO’s) aan de BIZ ‘s-Gravenzande. Dit betrof met name de werking van een KVO. Vervolgens is er met betrokken partijen (gemeente, politie, brandweer en de lokale BIZ) gesproken over welke situaties in ’s-Gravenzande verbeterd moeten worden. Hierna volgde een wandeling door het centrum van de kustplaats. Onveilige situaties zijn gefotografeerd gezet, door deelnemers gemaakte opmerkingen worden nu uitgewerkt tot een actieplan. Om dit actieplan te concretiseren hebben alle ondernemers in het gebied een enquête ontvangen, waarin zij aan kunnen geven of zij onveilige situaties in hun centrum of winkel signaleren. Wij zijn op dit moment in afwachting van de analyse van deze input en houden jullie op de hoogte over het vervolg.

Andere veiligheidsinitiatieven

Over veiligheid in samenwerking met Politie Westland gesproken: eind 2018 hebben wij als MKB Westland een bijeenkomst bijgewoond van Politie Westland over ‘het vernieuwde werken’. Naar aanleiding van deze bijeenkomst houden zij ons nu op de hoogte van de vervolgstappen die op basis van onze input worden genomen. Hieronder enkele initiatieven rond ‘het vernieuwde werken’.

Wilt u als MKB’er, met name in retail, snel zien wie de wijkagent in uw winkelgebied is? Ga naar www.politie.nl, druk op ‘Mijn buurt’ en vul uw postcode in. Binnen een tel ziet u wie de wijkagent in uw directe omgeving is. Wijkagenten stellen zich overigens ook voor op de Facebookpagina van Politiebureau Westland. Even liken dus deze pagina.

Buurtpreventen krijgt elke week informatie van Team Westland, waardoor zij hun rondes op de juiste plekken kunnen uitvoeren. De Whattsapp-groepen vanuit Westland zijn aangesloten bij alerteburen.nl. Zo is voor ondernemers en inwoners altijd inzichtelijk welke Whatsapp-groepen er in de buurt opgericht zijn en kunnen zij zich hier eventueel bij aansluiten.

Tot slot wordt ook geocaching (spel waarbij mensen in de buitenlucht met GPS-navigatie op zoek naar een verborgen ‘schat’) door Politie Westland ingezet bij het veiliger maken van Westland. Er zijn al op vier plaatsen caches te vinden in het Westland. Er wordt hard gewerkt aan het uitrollen van nog meer locaties. De caches zijn uiteraard verstopt op plekken die door de wijkagenten zijn aangewezen als overlastlocaties of locaties die extra aandacht behoeven.

Centrumplannen

Vanuit de gemeente zijn de afgelopen periode diverse participatietrajecten gestart omtrent centrumplannen voor de Westlandse kernen. Deze plannen zijn in februari wederom besproken in de gemeenteraad. Als MKB Westland blijven wij ons samen met de BIZ-organisaties hard maken voor participatie van winkeliersverenigingen in deze trajecten. Winkeliers en dus ook de verenigingen hebben immers een duidelijk beeld van wat er speelt en leeft in hun centrum én waar de behoeften van bezoekers liggen. Hun visie is in dat opzicht van onschatbare waarde bij de effectieve ontwikkeling van plannen.

Vergroenen

Een verdere vergroening van dorpskernen is een langgekoesterde wens van centra. Wij zijn dan ook verheugd dat de gemeente dit jaar nog met een plan komt om dit vorm te geven. Ook heeft de gemeente een handreiking gedaan om reeds op korte termijn groen in de centra (terug) te brengen. Omdat de budgetten van de winkeliersverenigingen niet altijd toereikend zijn, zijn wij opnieuw met de gemeente in overleg over de financiering hiervan.

Winkeliers en dus ook de verenigingen hebben immers een duidelijk beeld van wat er speelt en leeft in hun centrum én waar de behoeften van bezoekers liggen.

Laatste nieuws

Voor het laatste nieuws en ontwikkelingen over genoemde actualiteiten kunt u terecht op onze socialmediakanalen en op onze website: www.mkbwestland.nl. Meteen reageren of dringende kwesties? Bel of mail met Marjan op 06-14310537 of marjan@mkbwestland.nl.