Kleurt het Westland groen?

Al enkele jaren vraagt MKB Westland de gemeente om de centra verder te vergroenen. Het was bij alle politieke partijen in Westland een prominent onderdeel van de verkiezingsprogramma’s. Dit jaar pakt wethouder Snijders de handschoen op en is hij in gesprek gegaan met de winkeliers.

Natuurlijk willen we met elkaar groene centra, dit draagt bij aan een leefbaar centrum en mooi groen is een lust voor het oog. Echter dat is niet de enige reden; het vergroenen van een centrum draagt ook bij aan de leefbaarheid als het gaat om de temperatuur. Met de hitte die we de afgelopen zomer hebben gehad is dit geen overbodige luxe. (Bak)stenen absorberen de warmtestraling en geven dit weer af aan de omgeving waardoor een centrum nog meer zal opwarmen. Voeg je meer groen toe in het centrum kan dit wel 2 tot 4 graden Celsius schelen.

Ter compensatie van het ontbreken van een groenplan heeft de gemeente de afgelopen twee jaren de BIZ’en weten te ondersteunen met een bijdrage aan het groen. Een aantal centra heeft hier enthousiast gebruik van gemaakt en de straten kleuren dan ook vrolijk door hanging baskets.

Kijkend naar een te ontwikkelen groenplan wordt de discussie gevoerd; willen we structureel groen of kiezen we voor verplaatsbaar groen? In de gesprekken met de winkeliers haalt de wethouder het net op. De eerste input is geleverd door de winkeliers en met deze reacties start de gemeente het aanbestedingstraject. De partijen die hierop inschrijven zullen nog dit jaar een pitch geven aan de winkeliers en de gemeente. De partij die uiteindelijk het groenplan gegund krijgt, zal per kern een passend plan opstellen. MKB Westland hoopt hierna op volledige medewerking van het College van B&W en de gemeenteraad zodat dit plan daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.