Brief: Herhaalde noodkreet voor ondernemers

21 januari 2021 j.l. hebben wij deze brief gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Westland. Dit vanwege onze zorgen voor de ondernemers in Westland. Wij hebben een reactie mogen ontvangen van de gemeente waarbij wij helaas nog niet het gevoel hebben dat Gemeente Westland de ondernemers recht doet. Vandaar dat wij vandaag een aanvullende brief hebben verzonden.

Lees de tekst van deze brief hieronder:

Honselersdijk 23 februari 2021

Geachte burgemeester Arends,

Op 18 februari mocht MKB Westland een reactie ontvangen op de door ons gestuurde brief van 21 januari jongstleden. Wij snappen dat de crisis ingrijpend is en dat Gemeente Westland ook echt welwillend is. Echter het lijkt of Gemeente Westland niet verder kan komen dan uitvoering geven aan landelijke regelingen. De problemen van ondernemers worden intussen niet altijd adequaat opgelost. Schulden worden vooruitgeschoven, terwijl er nog geen licht aan het einde van de tunnel is. Dit was de basis van onze brief aan u.

In uw reactie zien wij helaas dat ook u geen licht biedt aan het einde van de tunnel. U verwijst naar anderen (de Kamer van Koophandel) of naar de toekomst (Westland Agenda III) Op korte termijn zal dit niks voor ondernemers betekenen. Eer de gelden van de Westland Agenda worden ingezet, zal het voor veel ondernemers te laat zijn.

Wij begrijpen dat u verwijst naar de Kamer van Koophandel als expert op het gebied van regelingen, toch zien wij ook hier graag een rol voor de gemeente. Als de overheid die het dichtst bij haar inwoners én bedrijven staat. Wij merken dat ondernemers, maar zelfs ook accountants en boekhouders, momenteel in het woud van regelingen verdwalen. Hierdoor blijven kansen voor ondernemers liggen, kansen die zij juist nu zo hard nodig hebben.

Daarnaast begrijpen wij dat u niet direct verantwoordelijk bent voor de regels rondom de TOZO, maar zien wel graag dat u uw positie gebruikt om deze toegankelijker te maken voor een grotere groep ondernemers. Laat middels contacten bij de VNG (of directe contacten op Het Binnenhof) weten dat het geen pas geeft dat bijvoorbeeld het partnerinkomen een TOZO-aanvraag frustreert. U geeft aan dat het proces rondom de TOZO correct verloopt, strikt gezien zal dit waar zijn. Echter een ondernemer die in wanhoop aanklopt, wijzen op het niet in aanmerking komen voor de TOZO, zal strikt gezien ‘een correct verlopen procedure’ zijn. Dat de ondernemer (en regelmatig ook diens gezin) er geen steek verder mee komt, staat niet in de cijferlijstjes.

Als de TOZO niet van toepassing is, biedt de TONK alternatief. De datum van openstelling van de TONK zien wij telkens opschuiven. Deze had er gisteren al moeten zijn. Hoe ingewikkeld wilt u een noodvoorziening optuigen? Het alternatief is dat het personeel van een bedrijf dat straks dreigt om te vallen, in de werkloosheidswet komt en de ondernemer(s) zelf in de Bijstand. Dan is het zeker dat Gemeente Westland de buidel moet trekken, bedrijven, illusies en aanzien armer. Een situatie met alleen maar verliezers.
Dat m.b.t. de OZB-betaling voor ondernemers een regeling kan worden getroffen, is goed nieuws. Maakt u dit voldoende bekend bij ondernemers, met name in getroffen branches? Een pro-actieve overheid is een stuk warmer en comfortabeler voor ondernemers dan de kille reacties die nu wel eens worden gegeven.

De oproep van het bedrijfsleven is momenteel meerledig; heropen de gesloten bedrijven, bied daarnaast goede compensatieregelingen en kijk met ondernemers wat er wel kan in de huidige regels. Over de compensatieregelingen ging het in de alinea’s hierboven. De heropening van horecagelegenheden, winkels, salons en andere (nu gesloten) bedrijven is echt een noodzaak voor hen om te kunnen voortbestaan. Ook hiervoor heeft MKB Westland begrip dat dit geen gemeentelijke aangelegenheid is, maar laat deze hartenkreet doorklinken binnen de Veiligheidsregio en daarmee richting het kabinet. Momenteel staat het water ondernemers zodanig aan de lippen dat enkelen van hen willens en wetens de regels willen tarten; zij zullen de deuren weer openen om de rekeningen te kunnen betalen. Deze burgerlijke ongehoorzaamheid is niet gericht op het tegen de haren instrijken van handhavers, maar een pure noodzaak voor mensen die tot een jaar geleden op normale wijze hun boterham konden verdienen. Door een externe factor lijkt voor hen nu alles verloren te gaan en er volgt geen passend antwoord van de overheid. Daarnaast willen wij u vragen het grijze gebied in de coronaregels met ondernemers te onderzoeken, open te staan voor alternatieve plannen van ondernemers en de mogelijkheden hieromtrent te onderzoeken.

MKB Westland heeft begrip voor een ordentelijk verloop van het proces, maar voorkom dat straks de operatie slaagt, maar dat de patiënt reeds overleden is. Sta ondernemers te woord, bied maatwerkoplossingen en laat de TONK-regeling zo snel als mogelijk opengaan. Wij rekenen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Shirley Schelkers
Voorzitter MKB Westland

Middel Broekweg 67
2675 KG Honselersdijk