Fractievoorzitter Peter Duijsens, Westland Verstandig

Peter Duijsens is fractievoorzitter van Westland Verstandig, volgens eigen zeggen ‘luis in de politieke pels van Westland’: “Westland Verstandig wil dicht bij de burgers staan, wij hebben twee burgerkantoren waarin we contact hebben met Westlanders. Hieruit volgen met regelmaat politieke acties; vragen aan het College van B&W, moties op voorstellen of soms zelfs initiatiefvoorstellen. Wat anderen misschien afdoen als ‘geneuzel’ is voor de mensen die met ons in gesprek gaan juist erg belangrijk. Het indienen van initiatiefvoorstellen is een recent, veelgebruikt politiek wapen. Als het College moties niet juist uitvoert, kunnen fracties dit op deze manier oprakelen. Het gaat ons ook niet om het politieke spel, het gaat erom dat we iets bereiken voor Westland.”

Aanbestedingsbeleid

Duijsens geeft aan meerdere onderwerpen voor verbetering vatbaar te vinden, maar kiest onder andere voor het aanbestedingsbeleid: “In 2019 is het aanbestedingsbeleid vernieuwd, op zich misschien helemaal prima. Echter vervolgens moet er wel naar de geest worden gehandeld en niet strikt naar de letter. Een voorbeeld; bij een meervoudige aanbesteding, die dus onder de Europese norm is, wordt er bijvoorbeeld gegund aan een bedrijf uit de regio. Als er vervolgens weer onderaannemers worden aangenomen uit Groningen, is het effect alsnog weg. Ook de verbonden partijen moeten zich houden aan het aanbestedingsbeleid.”

Infrastructuur

Volgens Duijsens blijven andere punten te lang op het bureau liggen: “Kijk bijvoorbeeld naar de wegen in ’s-Gravenzande en Monster, die slibben zowel ’s ochtends als in de middag helemaal dicht. Het is een kwestie van prioritering, van tijd en van geld. Wat misschien nog wel belangrijker is; een goede lobby richting hogere overheden en de Metropoolregio. Kijk naar Den Haag waar laatst de Sportlaan is opgeknapt. Met geld van de MRDH… Hier kunnen we als Westland veel alerter op zijn.”

138.000 inwoners

“Volgens de prognoses gaat Westland groeien naar 138.000 inwoners. Nu is dat an sich geen probleem, maar we moeten wel kijken of het huidige voorzieningenniveau daarop is voorbereid. De rekenkamercommissie van Gemeente Westland onderzoekt dit momenteel. In de glastuinbouw zal met minder oppervlakte een hogere opbrengst behaald moeten worden. Van de huidige 5000 hectare met bestemming glastuinbouw bestaat de helft daadwerkelijk uit kassen. Een flinke reconstructie zal voor Westlands toekomst nodig zijn”, betoogt Duijsens.