Coulance voor huurders (winkel)panden

MKB Westland heeft eigenaren van commercieel vastgoed  verzocht begrip te hebben voor de mede-ondernemers die bij hen (winkel)panden huren. Bij het niet kunnen voldoen van de huur, kunnen afspraken worden gemaakt over het later aflossen van deze huurschuld. Echter de ernst van de situatie (en de duur van het slot op de economie) zijn vooralsnog niet helder. MKB Westland heeft hen dan ook gevraagd om per maand de huren te bezien, huurverhogingen uit te stellen en waar nodig coulant om te gaan met verzoeken tot uitstel van betaling en over het inlopen hiervan haalbare afspraken met ondernemers te maken. De volledige brief leest u hier: Brief vastgoedeigenaren .