Burgemeester Arends pleit bij Kabinet voor versoepelingen voor horeca, sportscholen en winkels

Burgemeester Bouke Arends heeft, mede naar aanleiding van diverse gesprekken met horeca-ondernemers sportschoolhouders en winkeliers, het Kabinet verzocht de terrassen en sportscholen te openen en de mogelijkheid tot het bezoeken van winkels te verruimen. “Het heeft er de schijn van dat bij de hantering van de beperkende maatregelen het werkelijk menselijk handelen buiten beschouwing is gelaten, waardoor de in theorie gedachte maatregelen in de praktijk mogelijk anders uitpakken“, zo stelt de burgemeester in een brief aan minister-president Rutte en minister De Jonge.

 

“De beperkende maatregelen beknellen de mogelijkheden van ondernemers en inwoners van ons land”, aldus Arends. “In generiek opzicht lijken de steunmaatregelen te voldoen, maar in veel specifieke situaties zijn zij niet afdoende. De beperkende maatregelen en de tekortschietende steunopties baren mij grote zorgen.”

 

In zijn brief geeft de burgemeester aan dat het hem opvalt dat besmettingen vooral veroorzaakt worden door contacten tussen mensen in de privé-sfeer. “Aangezien mensen elkaar slechts nog kunnen ontmoeten in huiselijke kring, is dat vanzelfsprekend niet onlogisch. Het advies om slechts eenmaal per dag één bezoeker thuis te ontvangen, wordt lang niet overal opgevolgd. De samenleving is het moe en heeft behoefte aan sociale contacten.”

 

De kans op besmetting in de buitenlucht lijkt volgens de burgemeester veel minder groot. “De ervaringen met grote oplopen in parken en andere openbare ruimten, waaronder ook de vele (grote(re)) demonstraties, lijken dit te onderbouwen. Ruimtes waar mensen gericht naartoe kunnen gaan, zoals winkels en sportscholen, worden in zeer hoge mate voorzien van meer dan toereikende voorzorgsmaatregelen.”

 

Burgemeester Arends komt tot de conclusie dat “enige verruiming van de regels kan bijdragen aan vermindering van besmetting in huiselijke sfeer, vermindering van financiële en geestelijke nood bij ondernemers en vergroting van het draagvlak in de samenleving.” Met zijn oproep sluit hij aan bij andere burgemeesters die pleiten voor versoepelingen.

Bron: Gemeente Westland