BIZ Winkelcentra aan de slag met meerjarenplannen

Westland kent in zes winkelcentra een BIZ (BedrijvenInvesteringsZone). In een BIZ verenigen de ondernemers zich om samen te werken aan kwaliteit van dat gebied. Gemeente Westland heeft de inning van de BIZ-bijdragen bij de ondernemers op zich genomen. Het bedrag wordt vervolgens uitgekeerd aan het BIZ-bestuur. Hiermee kan het betreffende bestuur in overleg met de leden onder andere evenementen organiseren, investeren in leefbaarheid en veiligheid in het centrum en feestverlichting ophangen.

Een BIZ heeft veelal een termijn van vijf jaar. Vijf van de zes BIZ’en in de centra bereiken dit jaar het einde van deze termijn. MKB Westland heeft op 20 januari een informatiebijeenkomst voor de besturen georganiseerd om hen mee te nemen in het plan van aanpak om de termijnen te verlengen. Ook de gemeente is voorstander van het verlengen van deze BIZ’en en heeft toegezegd medewerking te verlenen om de BIZ-termijnen te verlengen.

Samen met de BIZ’en zal MKB Westland nu aan de slag gaan om de plannen van de BIZ’en verder vorm te geven, afspraken met de gemeente vast te leggen en de samenwerking tussen de BIZ’en onderling te versterken. Natuurlijk zal op enig moment de mening van de bezoekers worden gepeild om zo een volledig beeld over de centra te vormen.

Wilt u meer weten over het opzetten en/of het verlengen van een BIZ neem dan gerust contact met ons op!