BIZ Wateringen luidt noodkreet

De BIZ van Wateringen is er stellig over: de toekomst van het winkelcentrum Wateringen is in gevaar. De ontwikkelingen in het centrum laten te lang op zich wachten en verdienen in de ogen van ad interim voorzitter Erik Koeze juist daadkracht; “Er is te lang gewacht met het aanpakken van problemen in het Wateringse centrum; de parkeeroverlast, de verkeersdrukte en de onlogische indeling verdienen aanpak. Als gevolg van het uitblijven hiervan, worden ondernemers onzekerder over hun toekomst. Dat leidt weer tot bedrijfsbeëindigingen en leegstand. We moeten deze sneeuwbal in gezamenlijkheid zien te stoppen.”

September 2018

BIZ Wateringen valt in het meedenken geen verwijt te maken; ruim een jaar geleden is er in de kantine van sportvereniging VELO een bijeenkomst gehouden waarop een visie werd geopenbaard voor het gehele centrum. Architect Iemke Bakker toonde een impressie waarin een pleinfunctie zou worden ontwikkeld, het (vracht)verkeer zou worden aangepakt, woningen voor starters en ouderen zouden worden gerealiseerd en tenslotte ‘vergroend’ zou worden. De aanwezige politici waren alom enthousiast en Wateringen leek een zonnige toekomst tegemoet te zien.

Gemeentelijke visie

De gemeentelijke organisatie is aan de slag gegaan en heeft diverse bewonersavonden georganiseerd. Op deze avonden werden de scenario’s die Gemeente Westland voorstaat, gepresenteerd. “Deze leken in de verste verte niet op de aanzet die wij hebben gedaan. De vier scenario’s hadden alle wel wat goede punten, maar geen enkele leek op onze totaalvisie. Het lijkt of er een gebrek aan kennis van het centrum parten speelt. Je kunt dit soort visies niet van achter een bureau schrijven… We hebben meermaals en bij diverse personen aangegeven dat de gemeentelijke visie niet alle knelpunten aanpakt. Er wordt of alleen naar de Herenstraat gekeken, of alleen naar het Plein of alleen naar de Vliethof. Wij pakken het centrum in onze plannen integraal aan.” zegt Koeze.

Leegstand

In de Begrotingsvergadering (die bij het verschijnen van Streamer reeds achter de rug is) wordt voor de centrumplannen in Westland totaal 3,4 miljoen euro gereserveerd voor centrumplannen in de jaren 2020 en 2021. Hiermee kan de groenvoorziening worden verbeterd, wordt leegstand aangepakt en wordt de buitenruimte onderhouden. Volgens Koeze wordt de leegstand een probleem: “Je ziet dat er nu twijfel bestaat bij ondernemers. Met zo veel onzekerheid denken startende ondernemers wel twee keer na… Ook bestaande winkeliers zien de onzekere toekomst als een rem werken. Zo komen diverse panden leeg te staan. Zelfs in de crisis heeft zoiets zich niet voorgedaan.”

Noodkreet

Eind oktober is BIZ Wateringen in de pen geklommen en heeft er een noodkreet geklonken richting de lokale politiek. “In september 2018 was de politiek ons positief gezind. Dat enthousiasme hebben we nu weer nodig. We kunnen niet nog maanden apathisch in de lucht gaan zitten kijken met z’n allen. Er moeten nu spoedig realistische plannen worden gemaakt om het Wateringse centrum aantrekkelijk te houden voor bewoners, winkeliers en winkelend publiek. Wij hopen het traject een positieve wending te kunnen geven.” besluit Koeze.