BIZ Honselersdijk: ‘Akkoord Centrumplan nog maar het begin’

Dinsdag 19 februari werd tijdens de raads-vergadering in de gemeente Westland het mede door de BIZ Honselersdijk opgestelde Centrumplan Honselersdijk aangenomen. Uitstekend nieuws, want dit betekent dat de gemeente liefst
3,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor investeringen in de kern van het Westlandse dorp.

Voor Rob Starrenburg, al vijf jaar voorzitter van BIZ Honselersdijk (die verder bestaat uit, werd met het akkoord op het Centrumplan Honselersdijk een jarenlange periode, waarin uiteenlopende plannen op de tekentafel lagen, eindelijk afgesloten. Is daarmee alles nu in kannen en kruiken voor wat betreft de centrumontwikkeling van Honselersdijk? ‘Zeker niet’, is Starrenburg resoluut. ‘Dit is weliswaar een stap in de goede richting, maar niet meer dan dat. Als BIZ zien wij – als onderdeel van een bredere klankbordgroep, waarin ook kerken, verenigingen en inwoners zitting hebben – graag ook een forse toename van het aantal woningen. Hierdoor zal een betere doorstroming ontstaan en er voor zowel jongeren als ouderen plaats blijven in dit mooie dorp. Ons inwonertal moet groeien om economisch, maar ook op het gebied van sport, ontmoeting en zorg aantrekkelijk te blijven. Wij hebben B&W daarom nadrukkelijk verzocht om deze klankbordgroep opnieuw te betrekken bij het Centrumplan Honselersdijk, om zo te komen tot een breed gedragen plan dat onze kern écht eer aan doet. Onze doelstelling luidt niet voor niets: een vitaal en levendig Honselersdijk. Vooralsnog heeft de wethouder gemeld dat er niet meer gebouwd kan worden in ons dorp. Wij hopen uiteraard dat die beslissing wordt aangepast. De komende periode zullen we als BIZ, samen met MKB Westland Centramanager Marjan Naaktgeboren en bestuurslid Johan van der Meer, bezoeken gaan brengen aan alle politieke partijen in Westland om steun te krijgen voor een wijziging van het bestemmingsplan, zodat er toch gebouwd kan worden. Aan ons zal het niet liggen, want het plan is reeds uitgewerkt, waarbij er tevens al positieve gesprekken hebben plaatsgevonden met een projectontwikkelaar en grondeigenaren.’

Wat wél al binnenkort van start gaat is de herinrichting van het dorpsplein, wat onder meer de organisatie van evenementen zal bevorderen en vergemakkelijken. Starrenburg: ‘Positief is ook dat we vrijwel geen leegstand in Honselersdijk hebben, op één winkellocatie na. Wellicht kan de nieuwe leegstandsmakelaar daar iets in betekenen. Al met al maken we stapjes, maar we zijn er nog niet. Belangrijk is om samen met elkaar te werken aan een leefbaar en vitaal Honselersdijk. Daarbij refereer ik graag aan de woorden van John F. Kennedy: ‘Vraag niet wat jouw land kan doen voor jou, maar wat jij kan doen voor jouw land. In ons geval dus: Honselersdijk.’