Ga direct naar de inhoud.

Vacatures

Functienaam: Beleidsmanager MKB Westland

Doel van de functie
Bevordering van het ondernemersklimaat door middel van belangenbehartiging/ dienstverlening voor ondernemers, -verenigingen in gemeente Westland.

Verantwoordelijkheden

1. Beleid

Algemeen
- Analyseert en implementeert beleid.
- Draagt zorg voor adequate afstemming met het bestuur.

Beleidsontwikkeling
-
Ontwikkeld i.o.m. bestuur, -leden strategie en beleid.

2. Leidinggeven en/of rapportage

- Rapporteert aan voorzitter c.q. Dagelijks Bestuur van de Vereniging Midden- en Kleinbedrijf Westland (kortweg: MKB Westland)

3. Kerntaken en verantwoordelijkheidsgebieden (activiteiten):

Belangenbehartiging
-
Initieert en draagt zorg voor politieke lobby en beïnvloeding van relevante actoren.
- Is verantwoordelijk voor informatievoorziening en advisering van besturen, leden en achterban met betrekking tot beleidsvraagstukken/ontwikkelingen.
- Treedt op als ambassadeur.

Opbouw en onderhoud netwerk(en)
- Is verantwoordelijk voor het onderhouden van een netwerk van interne/externe relaties ter behandeling en beïnvloeding van lokale vraagstukken en activiteiten.
- Is verantwoordelijk voor het inzetten van kennis en informatie ten behoeve van in- en externe relaties.
- Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van secretariaatsvoering voor het bestuur.
- Is aanspreekpunt voor lokale en regionale partners en netwerk (o.a. ondernemerscollectiviteiten en/of individuele ondernemers).
- Vertegenwoordigt MKB Westland voor lokale en regionale activiteiten,
- Beleidsontwikkelingen en vraagstukken in de relevante lokale en regionale overleggremia.

Ledenbeheer en -ontwikkeling
- Voert acquisitieactiviteiten uit.
- Is verantwoordelijk voor het doorgeven van actuele informatie t.b.v. de ledenadministratie.
- Onderhoudt contact met de leden en zet zich in voor ledenbehoud.
- Is verantwoordelijk voor het organiseren van (leden-)bijeenkomsten.

4. Bewegingsvaardigheid
- Werkzaamheden vereisen hoge mate van mobiliteit en zijn onregelmatig van aard.

5. Directieverantwoordelijkheid
N.v.t.

Te onderhouden contacten

Intern:
Bestuur van MKB Westland

Extern:
Bestuurders en alle relevante lokale en regionale contacten behorende bij het werkveld van MKB Westland.

Benodigd opleidingsniveau
-
HBO/WO- werk- en denkniveau (bestuurlijk/economisch/juridisch/commercieel).

Benodigde kennisgebieden
- Kennis van en affiniteit met ondernemerschap.
- Kennis van de positie van een Vereniging in algemene zin.
- Kennis van het lokale en regionale werkveld.
- Kennis van politieke, sociaaleconomische terreinen/vraagstukken in hun politieke en maatschappelijke context.
- Kennis van onderzoeksmethoden en projectmanagement.
- Kennis van onderhandelingstechniek en (bestuurlijke/politieke) besluitvormingsprocessen.
- Algemeen bedrijfskundige en juridische kennis.
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord/geschrift, bij voorkeur ook Engels.

Beleidsontwikkeling
- Initieert onderzoek, analyse, beleidsvisie en rapportage/publicatie inzake regionale/lokale knelpunten/vraagstukken die (in)direct betrekking hebben op de belangenbehartiging van de aangesloten leden.
- Formuleert deze naar concrete activiteitenprogramma’s en/of projecten.
- Adviseert interne en externe belanghebbenden en verzorgt hiertoe contacten/afstemming.
- Is verantwoordelijk voor de afstemming tussen lokale en regionale en landelijke beleidsonderwerpen.

Brief voorzien van CV inclusief een foto kun je via de mail sturen naar:

MKB Westland
T.a.v. Henk Salome
info@mkbwestland.nl

Deel deze pagina op: