Wubben.Chan: meer dan architectuur

Wubben.Chan is een 12-jarig bedrijf en met de drie bedrijfstakken (architectuur, engineering en studio) heeft het ruim 45 mensen in dienst. Een succesverhaal van een Westlandse onderneming die de vleugels uitslaat naar de rest van Nederland.

Phoenix
Als partner van KOW Architecten verkeerde Aad Wubben na de (huizen)crisis rond 2009 even in een minder florissante positie. Toch richtte hij zich als een Phoenix op uit de as en startte hij met zijn zoon Mike en voormalig collega John Chan een nieuw bedrijf; Wubben.Chan. Er werd onderdak gevonden in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Monsterse Vlotlaan. De Westlandse roots trokken na een carrière die zich afspeelde in grote steden, waarbij KOW zelfs een kantoor in China had. 

Tuinveld
Een eerste opdracht diende zich spoedig aan; in ’s-Gravenzande werd een voormalig kassengebied omgezet naar woningbouw. “We waren zeer tevreden met de opdracht die BAM ons gunde, nota bene in onze achtertuin, Tuinveld. De tien eengezinswoningen en een appartementencomplex werden succesvol en we vestigden onze naam. Het gaf vertrouwen om verder te groeien, op een verstandige manier. Langdurige partnerschappen zijn in deze periode begonnen.” zegt Aad Wubben.

Engineering
Vanwege groei wordt het kantoor te klein voor het team. “Een pand aan de Naaldwijkse Tiendweg viel ons op,” zegt Mike Wubben, “maar het leek aan het begin erg groot…. Toch waagden we de stap en de tweede verdieping van het voormalige Vestia-gebouw werd onze thuisbasis. We veranderden de markt door naast het ontwerpen van gebouwen ook engineers te werven en het ontwerpproces integraal te beschouwen. Dit was baanbrekend.”

Diverse projecten
De diversiteit in projecten is breed: “We hebben alle disciplines in huis; dat resulteert in het tekenen en berekenen van woningen, appartementen, scholen en bedrijfsgebouwen. Dit kan gaan om unieke projecten én om seriematige  bouw. In Westland vind je bijna 1500 door ons ontwerpen woningen.
Bijdragen aan het geluk van een prettige woonomgeving voor mensen is prachtig.” zegt Aad Wubben trots. 

Ontwikkelingen
Mike Wubben is trots op de ontwikkelingen: “Naast architectuur en engineering zijn we in 2021 begonnen met Wubben.Chan Studio; visualisaties die kopers een zo realistisch mogelijk beeld moeten geven. Dat is onze derde werkmaatschappij, maar uiterlijk valt alles onder dezelfde hoed. Op zeker moment is het bureau ook interessant voor collega’s die hun opvolging zeker willen stellen: “In november 2023 hebben we acht architecten van Kampman Architecten geïntegreerd in onze organisatie. Maar we willen ook groeien in innovatieve ideeën; CUBE-house zijn houten woningen voor starters, deze zijn zowel als laagbouw te realiseren als bovenop bestaande gebouwen. Op deze manier kunnen we inbreiden in bestaande gebieden. Ook IBuild is een concept waar we veel heil in zien; hierbij wordt het ontwerp van een woning deels gelaten aan de latere gebruiker en kan het proces grotendeels worden geautomatiseerd. Een ander voorbeeld is de realisatie van mantelzorgwoningen, waarbij zorgaanbieder en zorgvrager dicht bij elkaar kunnen wonen. Het kan ook voorkomen dat we uiteindelijk niet de woning verkopen, maar wel de door ons opgedane kennis delen met andere marktpartijen. Als hedendaags architectenbureau bieden wij de volledige service van A-Z onder één dak.”

Oog voor samenleving
Naast de in natura sponsoring van het ontwerpen van gebouwen voor bijvoorbeeld de Maasdijkse korfbalclub Dijkvogels of voor FC ’s-Gravenzande, is er ook oog voor de wensen van werknemers. Aad Wubben licht toe: “Kortgeleden zijn nevenvestigingen in Rotterdam en Arnhem geopend; een collega moest vanwege mantelzorg in de buurt van huis werken en het betrof een verhuizing vanwege de baan van een partner. We hebben hier heel realistisch naar gekeken en kwamen uit op deze uitbreiding, tot ieders tevredenheid. We willen met zijn allen trots zijn op hetgeen we bereiken, iedereen in de organisatie draagt er zijn steentje aan bij.”  

wubbenchan.nl