Westland Onderneemt 2020

Maandag 9 maart hebben MKB Westland en VNO-NCW Westland Delfland de eerste editie van ‘Westland Onderneemt’ georganiseerd. Er kan worden teruggekeken op een succesvolle bijeenkomst volgens de organisatoren; ruim 200 ondernemers waren aanwezig bij het politieke midtermdebat en de lezing van MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof.

Voorafgaand aan het voor publiek toegankelijke deel heeft een delegatie met onder andere burgemeester Arends en Jacco Vonhof een rondleiding gekregen door het World Horti Center. Hierbij werd het succes van de publiek-private samenwerking benadrukt en is het belang van het WHC voor de Greenport, en daarmee de gehele Westlandse economie, aangegeven.

Het politieke debat stond onder leiding van Rob Veenman en leek op bepaalde momenten net een verkiezingsdebat; in twee deelsessie en een plenaire sessie passeerden diverse onderwerpen de revue. Onder andere de aanpak van de winkelleegstand, de verbreding van de veilingroute, de krapte op de woningmarkt en de huisvesting van arbeidsmigranten werden besproken. Opmerkelijk genoeg kwam het debat vooral los op het onderwerp ‘of de gemeenteraad niet vooral politieke spelletjes speelt in plaats van met de inhoud bezig te zijn’.

Voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof nam in een flitsend verhaal de zaal mee naar waar ondernemers mee worden geconfronteerd. Zo prees hij het midden- en kleinbedrijf voor de maatschappelijke rol: “Bij elkaar sponsoren zij een miljard euro, dit is bijna meer dan de overheid. Ondernemers zien dat wij samen de infrastructuur van een dorp vormen.” Vonhof was in zijn bijdrage erg kritisch op de overheid: “Je ziet dat overheden vaak een probleem groter maken, op zeker moment is het echte probleem niet meer te ontwarren. Vervolgens wordt een oplossing gekozen die voor het grootste deel negatief uitpakt. Voor hen biedt nieuwe regelgeving geen oplossing, maar is juist een probleem gecreëerd. Denk aan regelgeving rond de arbeidsmarkt.” Onder het Corona-virus kon Vonhof uiteraard niet uit; “Binnen nu en 30 dagen gaat dit de eerste bedrijven de kop kosten. Ik roep de overheid op de BMKB-regeling ruimhartig in te voeren, ook de banken moeten geld beschikbaar stellen. Kijk naar onze buurlanden; daar acteert de overheid adequaat. Geen bedrijf mag hierdoor omvallen.”