Westland krijgt een eigen dierenopvang

In het laatste kwartaal van 2022 wordt aan de ‘s-Gravenzandse Vierschaar (nabij het politiebureau) begonnen met de bouw van de eerste dierenopvang in Gemeente Westland.
Een samenwerking van Egelopvang
Het Stekeltje, Konijnen- en Knaagdierenopvang Westland en Stichting Dierenhulp Westland moet leiden tot dit verzamelgebouw. Voorzitter van Stichting Dieren Opvang Centrum Westland (DOC Westland) is Ulbe Spaans.

Voorzien in behoefte
Het voormalig raadslid van Gemeente Westland zet zich met plezier in voor het goede doel: “Ik heb iets met dieren en zie dat er een grote behoefte is in het centraliseren van voorzieningen. Als je bijvoorbeeld ziet dat de dierenambulance soms wel zes keer per week naar Rijswijk moet rijden is dat niet efficiënt. Als je zorgt voor een opvang in Gemeente Westland, is dat beter voor iedereen. 

Voor vrijwilligers en voor het dierenwelzijn. Je bent ook niet langer afhankelijk van buurgemeenten, dat maakt toch kwetsbaar. Je hebt daar immers geen invloed op als Westland.”

Samen onder één dak
De drie organisaties zullen samen onder één dak de ruimte krijgen die ze nodig hebben. “Je ziet dat er capaciteitsproblemen spelen bij bijvoorbeeld de egel- en konijnenopvang. Het gebeurt nu soms door goedwillende vrijwilligers bij henzelf in de achtertuin, straks kun je hen ontlasten door hier op de Vierschaar dieren op te vangen. Het wordt overigens nadrukkelijk geen dierenasiel.” Het bestuur van DOC Westland bestaat naast Spaans uit Kitty Meurs, Ria Witkamp en Arie Camfermann. Zo zijn de drie ‘founding fathers’ als organisaties vertegenwoordigd, onder leiding van een neutrale voorzitter. “Het aantal deelnemende partijen is niet in beton gegoten, wellicht nemen er uiteindelijk nog meer organisaties deel. We beginnen echter met deze drie Westlandse partijen met Westlandse vrijwilligers,” zegt Spaans. 

Steun van bedrijfsleven
“Vanuit de Westlandse samenleving zijn de eerste reacties uitermate positief,” betoogt Spaans, “je ziet dat veel streekgenoten sympathie voor het initiatief hebben. Nu de vergunning rond is kunnen we wervingsacties op een hoger pitje zetten. Via de website kunnen mensen een donatie overmaken, maar ook de steun van het bedrijfsleven is zeer welkom. Diverse bedrijven hebben al arbeid aangeboden voor de bouw of materialen. Ook technische kennis is zeer welkom. We zijn blij met de geste van MKB Westland om de opbrengst van het eerste vaatje haring aan onze dierenopvang te schenken. Dit is het startmoment voor het werven van meer fondsen!”

docwestland.nl