Visie retailstructuur Westland: Centramanager gewenst voor gemeente Westland

MKB Westland heeft samen met adviesbureau DTNP een toekomstvisie opgesteld voor de retailsector in gemeente Westland. Op donderdag 16 juni jl. werd deze visie op retailstructuur gepresenteerd. Om als gemeente en (individuele) ondernemers niet (onbewust) langs elkaar heen te werken, is het advies om één onafhankelijke centramanager aan te stellen.

Ondernemers, gemeentebestuurders en medewerkers kwamen donderdag bijeen in Themapark De Westlande Druif waar Rik Eijerkamp van adviesbureau DTNP in opdracht van MKB Westland de visie presenteerde. Voorzitter van MKB Westland, Henk Salome is blij met de visie voor de komende jaren. “Wij streven naar een Westlandse retailomgeving waarbij sfeer, beleving en gemak dagelijks de uitgangspunten zijn.

Lees hier het volledige rapport.

Eén centramanager
In de presentatie kwamen o.a. belangrijke aandachts- en verbeterpunten per centrum naar voren. En het werd duidelijk dat een centramanager een waardevol instrument kan zijn voor de retailstructuur in gemeente Westland. Deze onafhankelijke intermediair stroomlijnt o.a. de activiteiten en ontwikkelingen die per centrum spelen. De centramanager heeft oog voor de belangen en ideeën die per centrum spelen en behoudt daarmee het overzicht over het totaalplaatje. Kortom; een regisseur en een ‘stok achter de deur’ bij concrete uitvoering van de visie op de retailstructuur.

Belangrijke aandachts-en verbeterpunten per centrum
In het rapport komen de belangrijke sterke en zwakke punten per centrum naar voren. Ook worden de belangrijke aandachts- en verbeterpunten per centrum genoemd. Deze zijn als volgt:
Naaldwijk

 • Belevingswaarde Wilhelminaplein (terrassenplein en activiteiten)
 • Ruimtelijke verbinding de Rentmeester – De Tuinen
 • Functieverbreding binnen centraal circuit
 • Parkeercapaciteit Oostzijde (gemeentehuis)
 • Spreiding en extra capaciteit fietsenstallingen

’s-Gravenzande

 • Verdichting: onderzoek verplaatsingsbereidheid ondernemers uit randgebied
 • Verbinding Hoogvliet van Geeststraat (publieksgerichte functies in (deel) stadskantoor)
 • Vindbaarheid centrum vanaf N211
 • Aandacht voor fietsparkeren

 Wateringen

 • Meer parkeercapaciteit en betere koppeling parkeerlocaties
 • Verbeteren zichtlijn/looproute Vliethof-Herenstraat
 • Schaalvergroting supermarkten
 • Meer terras- en verblijfsruimte

Monster

 • Centrumgebied compacter maken; kleiner centraal gebied en kleiner aanloopgebied
 • Geen aanbodversterking buiten compacte centrum

De Lier

 • Entree Albert Heijn en Action aan Hoofdstraat (noordentree AH Hoofdingang fietsbezoeker)
 • Opwaarderen drie verbindingsstraatjes Oranjeplein – Hoofdstraat
 • Verdere concentratie winkelaanbod in oostelijke helft

Honselersdijk

 • Capaciteit parkeerterrein supermarkt
 • Uitvoeren (overige) geplande centrumontwikkelingen; o.a. verplaatsing en verbreding overige publieksfuncties
 • Focus houden binnen huidige gebied

Poeldijk

 • Functioneel-ruimtelijke relatie supermarkt met dagelijkse winkels en andere retailfuncties Voorstraat
 • Revitalisatie commercieel vastgoed en openbare ruimte centrale deel Voorstraat

Maasdijk

 • Behoud compacte opzet rondom dorpsplein
 • Eventuele toekomstige marktinitiatieven ondersteunen, mits duidelijk lokale functie aan Oranjeplein.

Kwintsheul

 • Herbouw lokale supermarkt (in uitvoering)
 • Eventuele toekomstige marktinitiatieven ondersteunen, mits duidelijk lokale functie aan pleingebied.

MKB Westland bespreekt binnen het reguliere overleg met de wethouder van Economische Zaken de onderwerpen die in het rapport staan. Ook is de ondernemersvereniging van plan om een Westlandse centramanager aan te stellen.

Het complete rapport kunt u hier lezen