Vierde aanvraagperiode NOW geopend

Vierde aanvraagperiode NOW

Tegemoetkoming voor de periode: januari, februari en maart 2021
Aanvragen: 15 februari tot en met 14 maart 2021

Aanvragen tegemoetkoming NOW voor de vierde aanvraagperiode

Voor de vierde aanvraagperiode geldt:

  • U kunt tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaan we uit van de loonsom van juni 2020.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de derde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin u omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
  • Het maakt niet uit of u ook een tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes.

Bovenstaande informatie is gekopieerd van de pagina van de rijksoverheid op 15-2-2020 om 10:04. Wij verwijzen jullie voor de oorspronkelijke informatie naar: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/vierde-aanvraagperiode-now/index.aspx