Verslag en foto’s: Ondernemers vertellen Ondernemers

Door Pieter van der Meulen

Op 14 april, georganiseerd door MVO Westland in opdracht van VNO-NCW Westland-Delfland, MKB Westland en LTO Noord Glaskracht Westland, vertellen ondernemers over de voordelen en valkuilen van het in dienst hebben van mensen met een beperking. “We moeten drempelvrees wegnemen,” stelt Henk Salome, voorzitter van MKB Westland en aanjager van MVO Westland. “Dat kan het best met verhalen uit de praktijk. Mijn ervaring is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak loyale medewerkers zijn.” In 2013 hebben werkgevers, werknemers en de overheid in het Sociaal Akkoord afgesproken dat bedrijven tot 2026 honderdduizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk moeten helpen. Wanneer blijkt dat dit niet wordt gehaald, worden bedrijven met meer dan vijfentwintig medewerkers beboet als zij minder dan vijf procent arbeidsgehandicapten in dienst hebben.

Op naar de 100.000!
“In 2016 moeten we zesduizend mensen geplaatst hebben. Op dit moment hebben we al bijna twee-en-een-half keer zowel mensen met een beperking aan een baan geholpen. We gaan de eerste targets moeiteloos halen.” Aart van der Gaag is commissaris van het project ‘Op naar de 100.000 banen’ en is verheugd dat meer dan tachtig ondernemers op deze bijeenkomst zijn afgekomen. “Dit toont de betrokkenheid van de Westlandse ondernemers.” Van der Gaag realiseert zich dat het in dienst hebben van mensen met een beperking economisch aantrekkelijk moet zijn. “Het kan bedrijfseconomisch verantwoord plaatsvinden, dat zullen de ondernemers die betrokken zijn u ook vertellen. Van Albert Heijn, een voortrekker wat betreft de banenafspraak, hoor ik dat zij zelden mensen in dienst hebben gehad die zo enthousiast zijn over repeterend werk. Een handicap is in zo’n geval een voordeel. We hebben nog een enorm potentieel om uit te breiden, de banenafspraak steunt momenteel op te weinig schouders. Wanneer de regels vereenvoudigd worden, kunnen we de volgende stap zetten. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft mij verzekerd dat ze ervoor gaat zorgen dat ondernemers zich in de toekomst geen zorgen hoeven te maken of hun werknemer wel onder de doelgroep valt.”

Praktijkvoorbeelden
Van der Gaag: “Met een goede voorbereiding kunnen we zorgen voor duurzame plaatsingen. Dus laat je helpen.” Marianne van Keep, directeur duurzaamheid van specerijenbedrijf Verstegen, benadrukt ook dat samenwerking cruciaal is. “Wij werken samen met De Normaalste Zaak, een netwerk van werkgevers dat kansen creëert voor mensen met een beperking en onderhouden nauwe contacten met onderwijsinstellingen. Zo voorkomen we dat we voor ongemakkelijke en onnodige verrassingen komen te staan.”

Na afloop van het plenaire gedeelte vinden workshops plaats waarbij Rijk Zwaan, Best Fresh Group, Rexnord FlatTop en Hovenier van der Heijden open, eerlijk en enthousiast informatie geven over de praktische kant van het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.