Verduurzaming bedrijventerreinen, subsidie

De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het zuinig omgaan met energie en het opwekken van eigen duurzame energie draagt in grote mate bij aan de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Duurzame en energiezuinige of zelfs energieneutrale bedrijventerreinen dragen bovendien bij aan het doel uit het Klimaatakkoord om in 2030 de helft minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 te realiseren.

Naast het subsidiëren van energiemaatregelen zetten we ook breder in op duurzaamheid: Aandacht voor klimaatbestendigheid op bedrijventerreinen is zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bedrijventerreinen noodzakelijk. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Op bestaande terreinen is een van de opties het aanleggen van regenwateropslagfaciliteiten. Daarnaast zijn de aanwezigheid van planten en bomen een probaat middel tegen hittestress. Een groene inrichting van een bedrijventerrein draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit, natuur en de bestendigheid tegen wateroverlast, maar ook aan de gezondheid van de werknemers op de terreinen.

Tenslotte zijn maatregelen gericht op circulariteit onderdeel van deze regeling. Denk hierbij aan activiteiten die leiden tot een lagere milieubelasting door circulair grondstoffengebruik en ketensamenwerking. Hieronder vallen maatregelen als de aanschaf van installaties zoals verpulpers, vergisters en betoncrushers, creëren van collectieve inzamelplaatsen voor afval/reststromen (bijv. circulaire hub voor beton), delen van grondstoffen en diensten op het terrein via handelsplatformen (bijv. delen van heftrucks), biobased asfalt of bruggen van circulair materiaal.

De subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland is één van de instrumenten om deze doelen te bereiken.

Bekijk hier hoe je de subsidie kunt aanvragen.