Vastgoeddeskundige van start in Westland!

Bij winkeliers, gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en MKB Westland leeft al langere tijd de wens om in Westland een vastgoeddeskundige (eerdergenoemd: leegstandsmakelaar) van start te laten gaan. Vanaf volgende week zal deze van start gaan.

Deze vastgoeddeskundige is een onderdeel van de veelbesproken leegstandsverordening. De leegstandsverordening is opgebouwd uit diverse aspecten, waaronder meldingsplicht van leegstaande panden en gesprekken met vastgoedeigenaren. In Westland wordt bewust gekozen om juist te beginnen met dit laatstgenoemde onderdeel van de leegstandsverordening en niet met de bij de verordening horende dwingende regelgeving. ‘Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan in plaats van direct over te gaan tot het vaststellen van strakke kaders,’ aldus centramanager Marjan Naaktgeboren. Met de komst van Edwin Markus zullen achtereenvolgens in de centra van Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Monster gesprekken plaatsvinden. Middels deze gesprekken zal er een inventarisatie plaatsvinden van de leegstaande panden, de oorzaak van deze leegstand en mogelijkheden om deze leegstand tegen te gaan.

Hierbij kan gedacht worden aan transformatie van panden tot ander type retail, horeca, maatschappelijk gebruik van het pand of zelfs transformatie tot woningen. Mogelijk kan de rode draad uit deze aanpak ingezet worden in andere centra of moet bekeken worden of de vastgoeddeskundige nog breder ingezet kan worden. Wat MKB Westland betreft een mooie stap richting de verlevendiging van de centra en een prettige samenwerking tussen eerdergenoemde partijen.

Aansluitend worden, weer in samenwerking met winkeliers, gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en MKB Westland stappen gezet in het vaststellen van kernwinkelgebieden waarna de daarbij horende bestemmingsplannen worden aangepast. Ook hierbij is het doel de verlevendiging van de centra.