Vastgoedeigenaar in (winkel)centrum? Praat mee!

In maart 2021 stelde de gemeenteraad van Gemeente Westland de detailhandelsvisie vast. Om de dorpscentra en de winkelgebieden te versterken is toen een ‘hoofdwinkelcircuit’ per kern vastgesteld. Mede op initiatief van MKB Westland en de BIZ’en is hieruit een zogenaamd ‘Gouden Driehoek’-overleg voortgekomen. Gemeente Westland gaat in de Gouden Driehoek in overleg met ondernemers en vastgoedeigenaren. Deze overleggen vinden elk half jaar plaats en vaker indien daar aanleiding voor is. Het doel is om in een goede samenhang vorm te geven aan het bewuste winkelcentrum; leegstand wordt beperkt en er wordt gezorgd voor een compact en sterk gebied waar het goed ondernemen én winkelen is.

Ben jij ook eigenaar van vastgoed in een van de Westlandse (winkel)centra? Heb je een eigen onderneming in dit pand? Of wordt het pand juist verhuurd aan een derde partij?

Wij nodigen je namens Gemeente Westland van harte uit om een bijeenkomst van de Gouden Driehoek in jouw kern te bezoeken. Samen maken we werk van aantrekkelijke en levendige kernen in Westland!

Schrijf je hier in voor de bijeenkomsten.