Als uitbreiding/opvolging binnen ons bestuur zoeken wij een geschikte kandidaat voor de functie van bestuurslid. Een bestuurslid dat met ons de belangen van het Westlandse Midden- en Kleinbedrijf kan behartigen en meedenkt over de toekomst van onze vereniging en onze netwerkfunctie. Waarbij we een periode ingaan met het opzetten van een samenwerking met een nieuw college in Westland, onze leden te maken hebben met de naweeën van corona en de impact van de huidige situatie in Oekraïne en we na enige tijd van coronabeperkingen weer vol enthousiasme kunnen netwerken.

Wat is de rol van een bestuurslid

Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille, deze portefeuilles worden in overleg afgestemd op de expertise van de bestuursleden. Binnen jouw portefeuille ben je aanspreekpunt voor onze leden, onderneem je acties en ben je betrokken bij eventuele bijeenkomsten. Dit alles in goed overleg met de overige bestuursleden en met ondersteuning van de manager en MKB office.

Taken van de bestuursleden

  • We vergaderen één keer per 6 weken met het bestuur.
  • Per jaar zijn er minimaal 6 eigen netwerkbijeenkomst om bij te wonen.
  • Je bent aanspreekpunt voor onze leden.
  • Denkt met onze MKB office en manager mee over ondernemersvraagstukken en netwerkevenementen.
  • Behartigt de belangen van ondernemers richting college en politieke partijen.
  • Stemt met de overige bestuursleden jouw takenpakket af zodat dit aansluit bij jouw expertise.
  • Onderhoud samen met het bestuur en de manager de contacten met stakeholders (o.a. gemeente, MKB-NL, ondernemersverenigingen, BIZ, etc).
  • Signaleert kansen en bedreigingen voor het MKB in Westland.

Over MKB Westland

MKB Westland maakt zich al vele jaren hard voor de ondernemersbelangen in Westland. We zijn dan ook een sterke en serieuze gesprekspartner voor de MKB-bedrijven in Westland. We zitten aan tafel met gemeente en organisaties om de belangen van de ondernemers in het Westland te behartigen.  Het is een uitdaging om samen te zorgen voor een gezond vestigingsklimaat en een goed ondernemersklimaat. Daarover maken we afspraken met de lokale politiek, maar we investeren ook in kennisdeling op het gebied van bereikbaarheid, regelgeving, veiligheid, de detailhandel en arbeidsmarkt. Als MKB Westland zijn we dan ook in tal van overlegorganen vertegenwoordigd. Zoals: Platform Mobiliteit, Platform Arbeidsmarktvisie, Kwartaaloverleg EZ, Marktcommissie en nog veel meer andere overlegorganen.

Tenslotte vinden we het erg belangrijk dat ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Om te netwerken, om oude contacten aan te halen of om eens gewoon even samen gezellig wat te drinken en te eten.

Wie zoeken we?

We zoeken een kandidaat bekend met het Westlandse ondernemersklimaat die dit met ons wil versterken, die daarnaast een passie heeft voor netwerken en verbinden.