Transformatiefonds Half miljoen euro om winkeliers te helpen verhuizen naar een hoofdwinkelstraat

Iedere inwoner wil genieten van een mooi winkelcentrum met levendige winkelstraten zonder leegstand. Na de tuinbouw zijn winkeliers de grootste werkgever in Westland.

Daarom werken de gemeente, vastgoedeigenaren. bedrijfsinvesteringszones (BIZ’en) en MKB Westland samen. Winkels die nu niet in een hoofdstraat gevestigd zijn, kunnen geld van de gemeente uit het ‘Transformatiefonds’ aanvragen. Met dit geld is een deel van de kosten voor een verhuizing te dekken. Geld is er ook om te ondersteunen om van het oude winkelpand een nieuwe woning te maken. Marjan Naaktgeboren (MKB Westland) en Jules Stuyt (Gemeente Westland) vertellen over de regeling. 

“De naam Transformatiefonds is ontstaan omdat we voor twee doelen geld hebben. Zowel een winkel verhuizen, als op de oude plek nieuwe woningen maken. We hebben daarmee op twee plekken een verandering (transformatie). In het fonds zit een half miljoen euro. Inmiddels komen er steeds meer aanvragen binnen,’’ vertelt Stuyt die zich als beleidsmedewerker bezighoudt met het MKB in de gemeente. “Ondernemers hoeven niet weg als ze nu niet in de hoofdwinkelstraat zitten van een centrum,’’ vult Naaktgeboren aan. “Wel willen we dit aanmoedigen als ze willen verhuizen. Bijvoorbeeld vanuit de Van de Kasteelestraat in ’s-Gravenzande naar de Langestraat. Of vanuit de Prins Hendrikstraat in Naaldwijk naar De Tuinen. Met een verhuizing kan de ondernemer op een drukkere locatie ook bewezen meer omzet krijgen. De ondernemer kan met de subsidie de verbouwing of hogere huurkosten betalen.”

Leegstand

“De komende jaren zet de trend dat er minder behoefte is aan fysieke winkelruimte door,’’ weet Stuyt. “Als we dus als gemeente niet samenwerken hebben we straks mogelijk leegstand en een versnipperd winkelaanbod. Bovendien is de vraag naar woningen groot. Hiermee snijdt het mes echt aan twee kanten!” 

Winkeliers die nadenken over een verhuizing kunnen op meerdere manieren geholpen worden. “De besturen van de BIZ’en en vastgoedeigenaren denken graag mee. Uiteraard is er MKB Westland en kan het Bedrijvenloket van de gemeente benaderd worden,’’ vervolgt Naaktgeboren. “Door met elkaar in gesprek te gaan, de pandeigenaar, winkelier en de gemeente, blijkt er soms meer mogelijk te zijn dan iedereen denkt!”Ook horeca en dienstverleners kunnen voor de verhuizing in aanmerking komen. “Het gaat erom dat er aanloop in de hoofdwinkelstraat blijft. Als er gezellige winkelstraten zijn, blijven de dorpen bruisend. Dan kan de BIZ zorgen voor evenementen zoals de sinterklaasintocht,het centrum mooier maken met  feestverlichting en zijn het aantrekkelijke locaties om te ontmoeten, te werken en te winkelen. En daar wordt uiteindelijk iedereen blij van!” 

Informatie over het transformatiefonds is te vinden op gemeentewestland.nl/transformatiefonds of via het Bedrijvenloket tel: 140174.