TONK (Gemeente Westland)

Wat en voor wie is TONK?

De regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is een regeling van de regering om mensen te helpen die door de coronamaatregelen in financiële problemen zitten en daardoor moeite hebben met het betalen van de noodzakelijke kosten van het huishouden zoals de woonkosten. (bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tonk/wat-en-voor-wie-is-tonk)

Woonkosten en TONK

Onder de woonkosten vallen in ieder geval:

  • huur of hypotheek
  • kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water
  • servicekosten
  • gemeentelijke belastingen

Voorwaarden TONK

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de TONK moet u  in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft verlies aan inkomen door de coronamaatregelen;
  • U bent ouder dan 18 jaar;
  • U kunt uw vaste lasten niet meer uit het gezinsinkomen en/of uw makkelijk uit vermogen te maken gelden betalen.

Waarde woning en vermogen onderneming telt niet mee voor TONK

De waarde van uw woning en vermogen in uw onderneming telt niet mee om TONK te krijgen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) telt ook niet mee.

Gemeenten voeren de regeling uit en controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft. Gemeenten mogen daarbij een vermogensgrens en aanvullende voorwaarden vaststellen.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

De uitwerking vindt plaats door de gemeentes, in ons geval Gemeente Westland. Onderstaande informatie is dan ook van de Gemeente Westland. (bron: https://www.gemeentewestland.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/article/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk-2283.html)

Denkt u dat u voor de TONK in aanmerking komt?

Stuur een e-mail naar tonk@gemeentewestland.nl  en vermeld daarin uw contactgegevens. Zij nemen dan contact met u op als de voorwaarden duidelijk zijn.

Heeft u nog vragen?

Neem dan telefonisch contact met de gemeente op. Dat kan via telefoonnummer 14-0174. U kunt hen bellen op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur.