Terugblik van vier afscheidnemende bestuursleden

“MKB Westland is een volwaardig gesprekspartner!”

Op een maandagmorgen na de bestuurs-vergadering van MKB Westland zitten vier mannen in de gezellige koffieruimte van het Naaldwijkse Tramhuisje. Het karakteristieke pand dateert uit 1907 en ademt een en al historie. Waar beter kan er teruggeblikt worden van vier afscheidnemende bestuursleden? Roel Batelaan gaat in gesprek met Pieter Hoogerbrugge, Erik Koeze, Edward Koornneef en Henk Salome. 

Op de jaarlijkse ledenvergadering heeft een kwartet bestuursleden afscheid genomen van MKB Westland. Dat is een flink aantal. Waarom allemaal tegelijk?

Salome: Het klopt dat er inderdaad een aantal mensen tegelijk afscheid nemen, de belangrijkste reden voor allen is dat MKB Westland aan een nieuwe fase toe is. Er is een nieuw visiedocument geschreven en daar moet uitvoering aan gegeven worden. Dat kun je het beste doen met een ploeg die nog een aantal jaar samen zal blijven.

Dat is helder. Dan terug naar het begin. Hoe zijn jullie verzeild geraakt bij MKB Westland?

Hoogerbrugge: De carrière van Edward Koornneef en mij gaat terug tot het prille begin van MKB Westland. Met de eenwording van de gemeente Westland, was er ook behoefte aan een nauwere samenwerking van bedrijven. De Westlandse Ondernemers Federatie is in 2004 statutair omgevormd tot MKB Westland.

Koornneef: Voor mij is het zaadje gelegd bij het Varend Corso van 2003, ik raakte met Gerrit Prins in gesprek en had interesse om deel te nemen. De eerste jaren waren nog wel eens taai; de belangen van de verschillende kernen werden sterk behartigd. Dit kwam mede door het grote aandeel oud-wethouders van de toenmalige gemeenten. Er ontbrak nog wel eens een brede visie.

Hoogerbrugge: In het begin was het echt pionieren. Ik werd penningmeester en startte met een negatief eigen vermogen… Nu zijn we organisatorisch en financieel een gezonde club.

(Richt zich tot heren Koeze en Salome): Jullie sloten later aan?

Koeze: Ik werd tegelijk met Desiree Curfs lid van het bestuur, in 2010. Ik maakte toen de grote fout door te vragen of we als bestuur geen secretaris moeten hebben. Je raadt het al. Ik werd secretaris. Het notuleren en het maken van jaarverslagen was niet mijn favoriete bezigheid, maar het moest toch gebeuren.

Salome: Ik ben destijds aangetrokken als opvolger van Desiree Curfs. Het werk zou me maar een dag per maand kosten. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uiteraard, het is wat je er van maakt, maar je kunt er een leuke tijdsbesteding aan hebben. Saillant was ook dat ik bij mijn verkiezing niet aanwezig was, ik had mijn vakantie al geboekt. Ik trad tegelijk aan met huidige bestuursleden Jennifer Fluitman en Shirley Schelkers.

Voor ondernemers die in een bestuur gaan, is het soms een grote omschakeling.

Waar zijn jullie terugkijkend nu het meest trots op?

Hoogerbrugge: Een penningmeester is verantwoordelijk voor de knaken. Ik zag dat alleen de collectieve leden niet genoeg geld opbrachten. Het idee om individuele lidmaatschappen in te voeren, is een goed besluit geweest. Met KPMG werden wij het eerste lid. Geen Westlands bedrijf, maar actief rondom Westland. Althans dat zei ik altijd tegen Westlandse vakgenoten…

Koornneef: De evenementen zijn al snel een stevige pijler geworden voor MKB Westland. We hebben deze evenementen uitgebouwd en deze zijn niet meer weg te denken. Ook de Westland Partners Ondernemersprijs is een mooi initiatief geweest. Van winnaars van vorige jaren horen wij dat ze open sollicitaties ontvingen na de winst of dat buitenlandse partijen specifiek zaken met hen doen.

Salome: MKB Westland is niet alleen de partij van de netwerkbijeenkomsten, er worden retailrapporten geschreven, er worden evenementen georganiseerd met partners, er worden ledenlunches georganiseerd en met het aantrekken van twee managers is MKB Westland ook steeds meer een lokaal kennisinstituut geworden. Dit zie je terug in het bestuur en het ledenbestand; er is geen drempel om lid te worden. ZZP’er of grote ondernemer; iedereen voelt zich thuis. 

Koeze: Er wordt volop gesproken met verschillende partners, waaronder de gemeente Westland. Belangrijker nog: de gemeente neemt MKB Westland mee in processen. MKB Westland is een volwaardig gesprekspartner; richting ondernemers, gemeente, andere werkgeversorganisaties etcetera. Dat is echt een verdienste van de laatste jaren.

Zijn er nog tips of ideeën voor het huidige bestuur van MKB Westland?

Koeze: Zoals ik net heb aangegeven; zorg dat die goede verstandhouding met de politiek blijft voortbestaan. Politiek blijft voor een ondernemer soms ongrijpbaar… Maak duidelijk wat je wilt en communiceer dit helder.

Koornneef: Laat ik dan maar een steen in de vijver gooien; ik mis soms nog het denken in de grootte van een gemeente van ruim 100000 inwoners. Er wordt nog te veel gedacht in het eigen straatje, dat gaat ons uiteindelijk niet verder brengen.

Salome: Voor ondernemers die in een bestuur gaan, is het soms een grote omschakeling. Als ondernemer neem je een besluit en dit wordt uitgevoerd. Als belangenvertegenwoordiger is dit anders. Dan heb je te maken met het bestuur en met de leden die je vertegenwoordigt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nieuwe bestuur dit goed oppakt, maar het is nu eenmaal een andere tak van sport.

Hoogerbrugge: Probeer als MKB Westland niet alleen afhankelijk te zijn van ledencontributies. Kijk bijvoorbeeld naar dit magazine; daar zou je een businessmodel omheen kunnen bouwen. Denk groot!

Heren, we zijn aan het einde gekomen van het gesprek. Wat gaan jullie nu zoal doen? Op de lauweren rusten?

Koeze: Binnen de bedrijfsstructuur van mijn makelaardij is het nodige gewijzigd; zo zijn mijn taken deels verschoven van makelaardij naar vastgoedmanagement. Op mijn lauweren rusten is er dus niet bij, daarnaast ben ik ook nog druk bezig met de nieuwe centrumplannen voor Wateringen.

Hoogerbrugge: In het dagelijks leven ben ik partner van accountantskantoor HNP. Tevens ben ik lid van de gemeenteraad van Westland, ook hier gaat veel tijd in zitten. De tijd die ik over heb besteed ik aan het voorzitterschap van de Lierse Club van Bedrijven en muziek maken. Bij MKB Westland blijf ik betrokken door de managers die bij MB67 werkruimte huren, zo blijven de lijnen kort.

Salome: Na het beëindigen van het voorzitterschap van MKB Westland, ben ik nog altijd voorzitter van LTC Naaldwijk en Hospice Beukenrode. Ik zal me dus niet vervelen en blijf maatschappelijk betrokken. Drie voorzitterschappen op een rij zal ik niet meer doen. Er komt vast nog eens iets op mijn pad, maar voorlopig ga ik ook even genieten.

Koornneef: Recentelijk heb ik veel bestuursfuncties opgezegd. Bepaalde functies heeft ook mijn vader bekleed, het is mooi om in zijn voetsporen te treden. Nu richt ik mij eerst op mijn bedrijven; supermarkten, een vastgoedbedrijf en Koornneef Talent. Over enige tijd wil ik me weer maatschappelijk inzetten, er zal vast weer een mooie bestuurlijke functie op mijn pad komen.