Succesvolle publiek-private samenwerking bekroond met tweede ster voor Samen Veilig Ondernemen in ‘s-Gravenzande

Het samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen (SVO) voor het winkelgebied van ‘s-Gravenzande heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met de toekenning van een tweede ster. Deze erkenning volgt op de inspanningen van lokale partijen die gezamenlijk werken aan een veiliger en aantrekkelijker ondernemersklimaat.

Op 20 april was wethouder Peter Valstar aanwezig bij de seizoen opening in ’s-Gravenzande. Deze opening had dit jaar een extra feestelijk tintje door de uitreiking van de tweede ster door de wethouder. Het SVO richt zich op het implementeren van maatregelen voor brandveiligheid, verkeersveiligheid en het tegengaan van criminaliteit in het centrumgebied van ’s-Gravenzande. Het SVO heeft zich bewezen als een effectieve methode voor publiek-private samenwerking. Na het doorlopen van het bijbehorende proces, heeft het samenwerkingsverband SVO de tweede ster behaald.

Kris Huijsman, vicevoorzitter van BIZ ‘s-Gravenzande, benadrukt het belang van deze prestatie: “De tweede ster van het SVO is een blijk van waardering voor de gezamenlijke inzet van ondernemers, gemeente en veiligheidspartners om ons winkelgebied veilig te maken en te houden. Dit stimuleert ons om de samenwerking verder te intensiveren.” Shirley Schelkers, voorzitter van MKB Westland, onderstreept het bredere belang van dergelijke initiatieven: “De samenwerking binnen het SVO is cruciaal voor het versterken van veilige en leefbare winkelgebieden en bedrijventerreinen. Het behalen van een tweede ster toont aan dat structurele samenwerking loont. We zien nog veel potentieel voor andere gebieden om dit voorbeeld te volgen.”

De voortdurende inzet van BIZ ‘s-Gravenzande, gemeente Westland, MKB Westland en andere partners onderstreept het belang van publiek-private samenwerking voor veilige en leefbare winkelgebieden. Het behalen van de tweede ster markeert een nieuwe fase in de gezamenlijke inspanningen om het winkelcentrum schoon, heel en veilig te houden.