Succesvolle bijeenkomst over ondermijning in het MKB in World Horti Center

MKB Westland organiseerde op dinsdag 4 juni een geslaagde bijeenkomst in het World Horti Center te Naaldwijk. Deze bijeenkomst richtte zich op mkb-ondernemers en had als doel hen bewust te maken van ondermijning en hen weerbaarder te maken tegen deze groeiende dreiging.

Burgemeester Arends opende deze bijeenkomst. Hij benadrukte het belang van bewustzijn rondom ondermijning voor zowel de zakelijke als persoonlijke veiligheid van ondernemers, hun personeel en hun families. “Dit thema raakt ons allemaal diep. Het gaat niet alleen om de veiligheid van je bedrijf, maar ook om de veiligheid van jezelf en je dierbaren. We moeten samen sterk staan tegen deze dreiging,” aldus Arends.

Tijdens de bijeenkomst werd dieper ingegaan op de aard en impact van ondermijning. Er werd besproken hoe criminelen te werk gaan, hoe ondernemers ondermijning kunnen herkennen en hoe ze samen kunnen werken om deze praktijken tegen te gaan. Ondermijning vormt namelijk een ernstige bedreiging voor onze maatschappij. Criminelen opereren steeds vaker vanuit de ‘bovenwereld’, waarbij zij zich verschuilen achter (of gebruik maken van) legitieme bedrijven. Dit ondermijnt de integriteit van onze samenleving en heeft diepgaande gevolgen. MKB Westland wil daarom in samenwerking met Platform Veilig Ondernemen (PVO) regio Den Haag, Politie, Gemeente Westland en Weerbare Sierteeltsector ondernemers helpen om ondermijning aan te pakken.

“Bijzonder tijdens deze bijeenkomst was de aanwezigheid van een ex-crimineel. Deze ervaringsdeskundige die in het verleden zelf het criminele pad bewandelde gaf inzicht in hoe hij te werk ging en hoe hij al zijn normen en waarden, die hij vanuit zijn opvoeding en omgeving keurig had opgedaan, overboord gooide. Zijn verhaal, zijn (toen) gebrek aan inlevingsvermogen voor slachtoffers en zijn slinkse werkwijze om personeelsleden van keurige bedrijven te ronselen maakte diepe indruk op de bezoekers,” aldus Jennifer Fluitman van MKB Westland.

De bijeenkomst in het World Horti Center was een belangrijke stap in de strijd tegen ondermijning. Het bood mkb-ondernemers waardevolle inzichten en handvatten om weerbaarder te worden tegen criminele praktijken. MKB Westland blijft zich met haar partners inzetten voor een veilige en integere bedrijfsomgeving.