Subsidieregeling Verduurzaming MKB / RVO

Wilt u als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf uw bedrijf verduurzamen en heeft u daarbij hulp nodig? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij.

De nieuwe Subsidieregeling Verduurzaming MKB is een stimulans voor ondernemers die advies willen inwinnen en zich laten adviseren en ontzorgen door een energieadviseur.

Ondernemers kunnen zich laten adviseren over energiebesparende maatregelen en de investeringen die hiermee gemoeid zijn. Dit kan gaan om aanpassingen aan het pand, gebruiken van duurzame technieken of andere energiebesparende maatregelen, zoals het vervangen van bedrijfswagens. Op basis van het advies kan de energieadviseur de ondernemer ook ondersteunen bij de uitvoering en van één of meer energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een financieringsplan of subsidieaanvraag voor andere regelingen bij het realiseren van een maatregel. De ondernemer kan nu, met steun van de overheid, expertise in huis halen om zijn bedrijf te verduurzamen.

De subsidie is voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas) die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze doelgroep is nog weinig ondersteuning beschikbaar.

Aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 oktober 2021 tot 30 september 2022. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is 28,2 miljoen euro beschikbaar.

 

Voor meer informatie  Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM):

www.rvo.nl/svm