Startup en Scale-up Team past uitstekend  bij innoverende Rabobank ‘Wij zorgen dat  een goed idee echt een kans krijgt’

Net als MKB-ondernemers innoveert ook Rabobank. Anno 2020 is de bank veel meer dan ‘slechts’ een financiële instelling die bedrijven voorziet van een spreekwoordelijke zak met geld. Rabobank is een kennisinstituut geworden, dat haar uitgebreide relatienetwerk optimaal benut én … natuurlijk ook nog altijd financiële ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld aan jonge, nieuwe of bestaande bedrijven die een innovatief idee willen ontwikkelen tot een écht, soms revolutionair product.

Ondernemers die hulp nodig hebben bij het opstarten en/of opschalen van hun innovatieve idee, kunnen bij Rabobank terecht bij het Startup en Scale-up Team. ‘Dit team bestaat al enige jaren zeer succesvol, maar het is tijd dat we dit initiatief nóg meer bekendheid gaan geven, zeker ook aan MKB-ondernemers in Westland’, zegt John Hagers, begin 2020 gestart als nieuwe directeur Bedrijven. ‘Westland is als regio enorm innovatief. Niet alleen in de glastuinbouw is veel beweging op het gebied van innovatie, maar ook in zorg, retail en dergelijke. Wij kunnen ons voorstellen dat er tal van ondernemers zijn die in wat voor mate dan ook ondersteuning en begeleiding goed kunnen gebruiken, zowel in bedrijfsmatige als in financiële zin. Trek aan de bel, we zijn er voor je.’

Willie Wortels

Robbert van Helden (accountmanager MKB) is vanuit Rabobank Westland speciaal aangewezen om de Willie Wortels van onze regio te begeleiden bij het realiseren van hun eigen droom. Van Helden is enthousiast en kan niet wachten om nóg meer ondernemers met goede ideeën te verwelkomen: ‘Ondernemers melden zich bij ons aan, maar we houden ook zelf onze ogen en oren goed open. Dat doen we voor het succes van de ondernemer, maar ook omdat we weten hoe belangrijk het is dat we collectief als Westlandse
samenleving blijven innoveren. Daar zijn we absoluut goed in, maar we moeten onszelf continu blijven uitdagen. Innovatieve, bij voorkeur duurzame ideeën kunnen zorgen voor een sterkere regionale samenleving, die de snel veranderende uitdagingen van deze tijd beter het hoofd kan bieden. Het is onze taak om daar als Rabobank een bijdrage aan te leveren. Zoals gezegd dus niet alleen met geld, maar vooral ook met onze kennis en ons relatienetwerk.’

Gedreven

In de praktijk ziet Hagers voldoende ondernemers met innovatieve ideeën: ‘De gedrevenheid druipt er vaak vanaf. Deze ondernemers werken vaak dag en nacht omdat ze in hun idee gelóven. Zijn bereid ver te gaan. Dat is geweldig om te zien.’ Van Helden: ‘Maar je kan niet alles zelf. Dan is het fijn te weten dat er zoiets als een Startup en Scale-up Team bestaat. Het team beschikt over een enorm netwerk, wat de ondernemer kan helpen bij het verder uitwerken van het innovatieve concept. Ook helpen zij bij het creatief financieren van een innovatie tot aan het in de markt zetten van het idee.’

Hagers tot slot: ‘Een financiering is in zo’n opstartfase lastig te verkrijgen. Er is immers nog geen omzet. Op zo’n moment is het heel belangrijk dat er tóch een partij is die in jou en je idee gelooft en je de weg wijst. Rabobank Westland ís die richtingaanwijzer en financier, zodat dat goede idee daadwerkelijk een kans krijgt.