Social Handprint laat zien wat jij bijdraagt aan een betere wereld

Maatschappelijke impact maken: het staat bij steeds meer organisaties en bedrijven hoog op de agenda. Met de Social Handprint van MAEX kun je als mkb’er meetbaar en inzichtelijk maken wat je op dat vlak doet. “En dat is interessant omdat steeds meer opdrachtgevers, klanten, investeerders en sollicitanten willen weten of en hoe jij bijdraagt aan een betere wereld. Door daar actief mee aan de slag te gaan, kun je je onderscheiden en vooroplopen in de markt”, aldus Peter van der Hem, impactmanager bij MAEX.

Om te bereiken dat we in 2030 een groenere, eerlijkere en betere wereld hebben, heeft de VN zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) ontwikkeld. Van der Hem: “Stuk voor stuk thema’s waar we allemaal wel een beeld bij hebben, maar het is heel lastig om duidelijk te maken hoe je daaraan bijdraagt. Welke impact heeft jouw bedrijf op bijvoorbeeld het terugdringen van armoede en honger, op verantwoorde consumptie en productie of op eerlijk werk en economische groei? Om dat uit te kunnen drukken, hebben wij de Social Handprint ontwikkeld.
Daarin rekenen wij uit wat je als bedrijf concreet bijdraagt aan een betere wereld. Heb je bijvoorbeeld iemand in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt? Het maatschappelijk effect daarvan vertalen we in euro’s. Zo brengen we aan de hand van alle SDG’s de totale impactwaarde van jouw bedrijf in kaart.”

Verplicht rapporteren?

Brendan van den Berg, adviseur MKB bij Rabobank Westland, vertelt dat de bank bedrijven op verschillende manieren helpt om duurzaam en toekomstbestendig te ondernemen. Niet alleen omdat bedrijven dat zelf willen, maar ook omdat het steeds meer kansen biedt én er steeds meer verplichtingen komen. Zo krijgen grote bedrijven vanaf 2024 te maken met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): een richtlijn om verplicht te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. Dit werkt uiteindelijk ook door in het MKB. “Wij zetten onze kennis, ons netwerk en onze financieringsoplossingen in om ondernemers daarbij te helpen.
De Social Handprint is een voorbeeld van hoe je als mkb’er je impact nu al inzichtelijk kan maken. Daarom hebben we MAEX niet alleen ondersteund met een Rabo Innovatie Lening, maar nemen we ook een aantal scans af die wij aan onze mkb-klanten aanbieden.”

Verrassende conclusies

De kracht van de Social Handprint zit volgens de twee heren aan tafel in de praktische en snelle aanpak. “Mkb’ers hebben vaak geen tijd en geld voor lange adviestrajecten en lijvige rapporten”, weet Van der Hem. “Het invullen en maken van de Social Handprint duurt slechts een paar uur en levert een handzaam verslag op dat in één oogopslag laat zien hoe je op de verschillende thema’s scoort en waar je de meeste impact maakt.” Soms zijn de conclusies in het verslag heel verrassend. Van der Hem vertelt over een ondernemer die vooraf liet weten dat hij vooral bezig was met het terugdringen van het energieverbruik. De Social Handprint maakte echter duidelijk dat het bedrijf juist heel veel impact maakte met de zorg voor het personeel. “De ondernemer vond de aandacht voor medewerkers en hun werkomgeving heel vanzelfsprekend en realiseerde zich niet hoeveel maatschappelijke impact hij daarmee maakt. Dat bleek een echte eyeopener.”

Kansen

Dat ondernemers benieuwd zijn naar de impact die zij maken, werd wel duidelijk tijdens een themamiddag duurzaam ondernemen, die Rabobank en MKB Westland vorig najaar organiseerden. Van den Berg: “Een van de sprekers, zelf ondernemer, vertelde dat hij meer en betere opdrachten krijgt sinds hij laat zien hoe duurzaam hij onderneemt. Dat wekte duidelijk de interesse bij de aanwezigen: duurzaam ondernemen niet omdat het moet, maar ook omdat het nieuwe kansen biedt. En dat is precies waar de Social Handprint bij kan helpen.”