Snertbijeenkomst MKB Westland met wethouders als speciale gasten

Het eerste programmaonderdeel was het serveren van de erwtensoep met roggebrood en spek, die volgens de kenners van ‘een goed jaar’ was. Rond half zeven doorbrak voorzitter Desirée van Yperen van MKB Westland het geroezemoes met de officiële opening. Zij fungeerde deze avond ook als dagvoorzitter. Daarna kwamen de vijf wethouders van gemeente Westland aan bod. Iedere Westlandse wethouder had acht minuten de tijd om zijn beleid te ‘verkopen’ aan de ondernemers.

Theo Duijvestijn trapte af en belichtte de drie speerpunten van zijn beleidsprogramma: Greenport 2020, het sociaal-maatschappelijke terrein en dienstverlening. Als voormalig ondernemer kon hij in zijn huidige rol als wethouder goed aanvoelen welke prioriteiten ondernemers stellen, hield hij de zaal voor. Tegenover zijn tevredenheid over de voortgang van de Westland Agenda stonden de zorgen om de Westlandse Zoom, waar voor 150 miljoen euro aan grond is gekocht. Wethouder Duijvestijn brak een lans voor de eensgezindheid onder de ondernemers in het Westland die met de politiek hun schouders zullen moeten zetten onder de veerkracht van de regio.

Ook Arne Weverling is gewend vanuit ondernemersperspectief te kijken, constateerde hij. In zijn functie als wethouder staat hij voor flinke bezuinigingen, net als zijn collega-wethouders. Zo moet er vijf miljoen worden bespaard bij de ambtelijke organisatie. Taken die ook aan ondernemend Westland raken zijn onder meer flitsvergunningen (om simpele zaken sneller te regelen), gebiedsmarketing en deregulering.

Westlands Ondernemershuis
Daarna kwam Marga de Goeij aan het woord, die vooral het succes van het Werkplein Westland onder de aandacht bracht. De ambitie ligt er om het initiatief verder uit te bouwen tot een Westlands ondernemershuis. Tegenover die positieve punten staan ook weer uitdagingen op het gebied van de jeugdzorg, wist de wethouder van ‘de zachte sector’ te benoemen.

Jan Bogaard mocht nog een keer het dossier-gemeentehuis belichten, een van de meest besproken onderwerpen in het Westland. Verder ligt het jeugdbeleid op zijn bureau, een dossier dat de komende jaren nog veel aandacht zal vragen. Successen op zijn gebied waren er ook: de herstructureringsprojecten in Poeldijk en Ter Heijde zijn inmiddels vlot getrokken en kunnen van start. Ook zijn inspanningen om sportverenigingen ter wille te zijn met accommodatieverbeteringen kwamen aan de orde.

Beleid 2020-2040
Tenslotte gaf ook Bram Meijer tekst en uitleg over zijn portefeuille. Belangrijke taken zijn vooral de actualisering van bestemmingsplannen voor het Westland, in combinatie met een gemeentelijke structuurvisie. Gemeente Westland buigt zich nu al over de periode van 2020-2040, wist hij te melden. Meer dan gemiddelde tijd is er gaan zitten in complexe handhavingsdossiers.

Na een aantal vragen uit het publiek begon het gedeelte waar het merendeel van de bezoekers altijd graag op af komt: de afsluitende borrel. De leden van MKB Westland kregen weer alle mogelijkheden om hun netwerk uit te breiden. Van die gelegenheid werd tot laat in de avond gebruikgemaakt. De eerstvolgende bijeenkomst van MKB Westland is in juni, welke weer traditioneel naar het strand verhuist voor BeachPraet.