‘Slimme samenwerking leidt tot extra ondernemerssucces’

Reinders & van Soest HRM en het Ambitiehuis hebben besloten de krachten te bundelen. Ze zijn een samenwerkingsverband aangegaan, met het doel nog meer mkb-ondernemers te ondersteunen bij het behalen van hun ondernemersdoelen. Daarbij ligt hun focus op de ontwikkeling van medewerkers, teams en organisaties. 

Zingeving is het sleutelwoord

Ambitiehuispartner Femke Kouwenhoven: ‘Om mensen te binden aan je organisatie, heb je als werkgever veel meer nodig dan het bieden van een goed salaris. We zitten in een werknemersmarkt. Dat betekent dat medewerkers zelf bepalen waar en bij wie ze willen werken, en of ze reden zien om er te blijven. Dan kun je met een vette bonus zwaaien, maar dat heeft, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, geen blijvend effect. Wat mensen wél willen? Ze willen zich ontwikkelen, zingeving is het sleutelwoord. Dus dáár moet je als mkb’er op inspelen. En juist daar ondersteunen wij ondernemers bij, samen met Reinders & van Soest HRM.’ Kouwenhoven legt uit dat als bedrijfsdoelen in lijn worden gebracht met talenten, persoonlijke drijfveren en ambities van medewerkers – ondersteund door ontwikkelingsgericht HR-beleid – een organisatie uit kan groeien tot ‘The best place to work’. 

Niet zweverig

Het Ambitiehuis heeft een concrete methodiek ontwikkeld die de traditionele gesprekscyclus binnen bedrijven vervangt door een ontwikkelcyclus. Wat levert de inzet van die methodiek ondernemers op? Kouwenhoven: ‘Hele meetbare zaken, zoals verzuim omlaag en productiviteit omhoog. Maar ook aantrekkelijk werkgeverschap, wat minder tastbaar is. Maar wél voelbaar! We geven zicht op de ambities van medewerkers en structuur om aan die ambities te werken. Zo zet je als werkgever werkgeluk op de agenda. Dat klinkt voor sommige bedrijven misschien nog wat zweverig, maar dat is het niet. Je moet er gewoon handen en voeten aan geven en er met elkaar plezier in krijgen. Dát is wat werkt.’

Wil je meer informatie over de ontwikkelcyclus en wat het voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met Suzanne Klijn van Reinders & van Soest op 0174-514875.

reindersenvansoest.nl