Samenwerken aan bereikbaarheid

Het gloednieuwe gemeentehuis van de gemeente Westland was de locatie waar de convenantpartners van Bereikbaar Haaglanden te gast waren. Een licht en transparant gebouw dat plaats biedt aan 130 werkplekken. “We zijn van vier naar twee gebouwen teruggegaan en hebben op de andere locatie 400 werkplekken.” Wethouder Bram Meijer is trots op de nieuwe locatie. “In deze regio wordt al jaren goed samengewerkt tussen de gemeente en werkgevers in het kennisplatform Mobiliteit. Met elkaar hebben we de Bereikbaarheidsvisie geschreven, een document dat al jaren fungeert als handig lobbydocument,” zegt Meijer. “In het Westland staat asfalt nog steeds op nummer 1, we hebben tenslotte veel logistiek, veel vrachtwagens. Maar het gaat ook om de omgeving en de leefbaarheid voor de inwoners. Daarom zetten we ook in op openbaar vervoer en de fiets. Niet alle vervoer is vracht en uiteindelijk rijdt de vracht beter door wanneer de personenauto’s zoveel mogelijk uit de spits zijn. Daar hebben we dan allemaal baat bij.”

Vier nieuwe convenantpartners
Moderator Bert Mooren verwelkomt de vier nieuwe convenantpartners: het MKB Westland, Uneto-Vni, de Huschka Groep en ABC Westland.

Shirley Schelkers van het MKB Westland geeft aan dat bereikbaarheid en leefbaarheid belangrijke items zijn. Naar onze leden toe communiceren we over een pakket aan maatregelen, zoals een slimmer parkeerbeleid maar ook over de gewenste infrastructuur.

Emill de Waal meldt dat Huschka Beveiligers duurzaamheid al ver doorgevoerd heeft in het bedrijf. “We rijden met onze wagens 100% elektrisch. Dat betekende een paar jaar dat we onze klanten moesten zoeken in een straal van 25 kilometer. Inmiddels is de actieradius van elektrische auto’s groter geworden en nu kunnen we ook buiten Leiden klanten bedienen. Het platform van Bereikbaar Haaglanden spreekt mij enorm aan. Er zijn mooie en interessante partijen aangesloten waarmee we graag om tafel gaan om informatie uit te wisselen.”

Voor het ABC Westland is bereikbaarheid van economisch belang. Herwi Rijsdijk: “De wegen zijn onze levensaders. Per dag komen er 2500 vrachtwagens naar ons bedrijventerrein. We proberen zo veel mogelijk te sturen op volle vrachtwagens, dat is winst. Daarnaast gaan we de mogelijkheden onderzoeken om medewerkers anders, bijvoorbeeld geclusterd naar het terrein te laten reizen.”

Binnen twee jaar verhuist Uneto-Vni naar een ander pand. “Met partners uit de branche creëren we een techniekhuis waar we intensief gaan samenwerken op de onderwerpen: duurzaamheid, bereikbaarheid en mobiliteit,” aldus Maurice Estourgie. “Ook zetten we daar stappen op het gebied van activiteitsgericht werken.”

App met reiskeuzes medewerkers
Chrétienne Hoek van BNV Mobility is op zoek naar werkgevers die hun mobiliteitsbeleid anders willen inrichten met focus op besparingen, duurzaamheid en keuzeaanbod aan de medewerkers. Met de app TURNN worden zoveel mogelijk (ook concurrerende) mobiliteitsdiensten aangeboden zodat de reiziger zelf de beste keuze kan maken en de werkgever wordt ontzorgt.

Samen werken aan bereikbaarheid 
“Het gaat om samen en om werken”, zegt Petrouchka den Dunnen van de Provincie Zuid-Holland. “Dan kom je vooruit. In samenwerking is de afgelopen jaren veel gedaan en veel geïnvesteerd om de bereikbaarheid te verbeteren, denk onder andere aan het 3-in-1 project. Ook de komende tijd staat er nog veel op stapel. Denk aan de Verlengde Veilingroute, de N211 Wippolderlaan, de N211 geeft energie, fietspaden Kijkduin-Hoek van Holland en snelfietsroute Naaldwijk – Wateringen, verbreding van de N213 en de aanleg van de rotonde N222 Zwethlaan.

Internationalisering en robotisering
Coen Meijer van van Royal Flora Holland nam ons mee in zijn verhaal dat internationalisering, automatisering, digitalisering en robotisering allemaal samen komen om de distributie fijnmaziger te maken en de ketens te verkorten. “Wanneer je het kloksysteem in de veiling aanpast naar een digitaal platform of een app ziet de hele keten waar de lading zich bevindt en naar toe gaat. Dan wordt het bundelen van lading ook veel gemakkelijker.”

Logistieke efficiency
Logistiek makelaar Michel Oldenburg inspireert de zaal met twee cases uit de logistieke praktijk.

Royal Lemkes heeft zijn venstertijden aangepast en vrachten gecombineerd. Dit alles onder het motto van Samen, Schoner, Slimmer en Toekomstgericht. Het gevolg is dat veel efficiency is bereikt door minder reis- en wachttijd, minder pieken op de werkvloer, minderschades en minder uitstoot.

GreenFlow Boskoop heeft samen met de gemeente en de provincie Zuid-Holland een ketenaanpak opgezet. Er zijn hubs gebouwd, e ris een Green Flow app gebouwd dom de onderlinge contacten op peil te houden en er busroute gekomen. Busroute? Ja, transporteurs rijden op vast tijden langs en dan kunnen ook kleine kratjes met planten mee. Zo heb je een volle vrachtwagen en neemt voor iedereen de transportkosten af.