Samen werken aan veilige centra

Hulpdiensten, gemeente Westland, BIZ en MKB Westland gaan samenwerken voor veilige centra. De samenwerking is tot stand gekomen nadat centra manager Marjan Naaktgeboren de banden tussen MKB Westland en de politie aanhaalden.

Door de verbeterde band met de politie is MKB Westland opnieuw in contact gekomen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De Westlandse ondernemersvereniging wordt nu ook betrokken bij brainstormsessies binnen politieorganisatie.

Oplossingen

Naar aanleiding van deze contacten is het CCV uitgenodigd bij BIZ ’s-Gravenzande om meer te vertellen over het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Middels dit KVO worden partijen geholpen om samen op te trekken tegen overlast, criminaliteit en verval. Met alle deelnemers wordt gekeken naar de veiligheidsproblemen die spelen. Daarna wordt er gekeken welke oplossingen en maatregelen die problemen kunnen verhelpen. Denk hierbij aan preventietrainingen, betere openbare verlichting en georganiseerd toezicht.

Imago

Dat deze aanpak succesvol is blijkt elders in het land. Bij eerdere trajecten in andere centra is gebleken dat bedrijfsschade afneemt, criminaliteit daalt, communicatie tussen hulpdiensten en centra sneller en directer verloopt, ondernemers zich veiliger voelen en het imago van het winkelgebied verbetert. Het uiteindelijke doel is om het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het winkelgebied te verdienen. Dit keurmerk maakt het winkelend publiek duidelijk dat ze in een veilige omgeving winkelen. Bovendien worden mensen met minder goede bedoelingen afgeschrokken.

Opstarten

Daarnaast is het Keurmerk een mooi middel om de samenwerking tussen diverse instanties te versterken. Ondernemers die interesse hebben om dit traject op te starten kunnen contact opnemen met marjan@mkbwestland.nl. Het Keurmerk Veilig Ondernemen kan naast dat het voor winkelgebieden wordt ingezet ook ingezet worden op bedrijventerreinen. Hiervoor zijn speciale trajecten opgezet.

Politie

MKB Westland is, naast dat ze ondersteund bij het opstarten van het KVO in ’s-Gravenzande, ook uitgenodigd om aan te sluiten bij brainstormsessies over het politieoptreden in Westland. Hiervoor gebruikte de ondernemersclub de input die ze ontvangen vanuit de diverse BIZ en winkeliersverenigingen. Alle leden van MKB Westland zijn welkom om te laten weten hoe de samenwerking met politie verloopt. Ondernemers die hierover iets wil delen wordt gevraagd contact op te nemen. MKB Westland neemt het dan mee in de overleggen met politie.