Regio nieuws: Subsidie Transformatiefonds Westland

De Subsidie Transformatiefonds Westland is een subsidie die bedoeld is om ondernemers aan te moedigen hun onderneming te verplaatsen naar het centrum van de Westlandse kernen. Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden om winkelpanden buiten het centrum om te vormen tot woningen. Ook startende ondernemers die zich willen vestigen in het cventrum van een Westlandse kern komen in aanmerking voor de regeling.
Deze subsidie is per 1 januari 2024 ondergebracht in de 
Nadere Subsidieregels Westland.

Activiteiten
De subsidie kan worden gebruikt voor vier verschillende activiteiten: 
– (ver)bouwkosten, zoals het inhuren van een bouwtechnicus of architect
– verplaatsingskosten voor ondernemers die momenteel in Westland gevestigd zijn buiten de centra en verhuizen naar een hoofdwinkelgebied. hieronder vallen bijvoorbeeld verhuizings- en inrichtingskosten
– huurkosten voor ondernemers die momenteel in Westland gevestigd zijn buiten de centra en hun winkel verplaatsen naar een hoofdwinkelgebied
– activiteiten die te maken hebben met een transformatie of verplaatsing, maar hierboven niet zijn beschreven

Digitaal aanvragen
Per begin maart is het mogelijk deze subsidie digitaal aan te vragen.

Hulp nodig bij uw aanvraag?
Vragen over de Subsidieregeling Transformatiefonds Westland?
Neem dan contact op met het Bedrijven- en Omgevingscontact­centrum via omgevingsloket@gemeentewestland.nl.

gemeentewestland.nl