Rabobank

Ondanks dat de coronamaatregelen in onze maatschappij langzaam maar zeker worden versoepeld, is de situatie voor Rabobank Westland nog allesbehalve (het nieuwe) normaal. Accountmanagers MKB Brendan van den Berg en Chantal van Dijk van Rabobank Westland over de impact van een pandemie op een financiële instelling én haar relaties. ‘Naast pijn zien we in Westland gelukkig ook veel veerkracht.’

Zéér hectisch en ook wel chaotisch, zo omschrijven beide Westlanders de situatie die half maart ontstond na de bekendmaking van de eerste coronamaatregelen. ‘Een vrijwel volledige zakelijke lockdown! Daar was niemand op voorbereid, wij dus ook niet’, aldus Van den Berg. ‘Van de ene op de andere dag kregen wij intern en extern te maken met een situatie die we nog niet eerder hadden meegemaakt. Als ik mij beperk tot onze externe relaties, dan signaleerde ik met name heel veel onzekerheid bij veel klanten. Soms ook paniek. Als bank is het onze voornaamste taak om er direct en proactief voor hen te zijn. Juist in deze tijd is het belangrijk dicht bij de ondernemers in de regio te staan, om zo samen deze crisistijd zo goed mogelijk door te komen. Dat betekende hard en lang werken, veelal vanuit huis. Kwamen bedrijven in de problemen, wat konden ze dan doen? Welke ondersteunende financiële mogelijkheden waren er? Was er contact met leveranciers, afnemers, de Belastingdienst, accountant en andere stakeholders? Kortom: hoe konden we met elkaar deze bizarre situatie handelen op een manier zodat deze de minste schade aanrichtte?’

Van Dijk vult aan: ‘Met name onze adviesrol was complex op dat moment. Het probleem was dat de informatie van de overheid per dag veranderde. Als wij met een klant hadden gesproken over een bepaalde regeling of strategie, dan waren sommige voorwaarden een dag later weer veranderd. Dat was frustrerend. Maar doordat het voor iedereen nieuw was, was er ook veel begrip voor en naar elkaar. Iedereen deed zijn uiterste best om zo goed mogelijk met deze moeilijke situatie om te gaan. Later werd het overheidsbeleid structureel duidelijker en werd het minder ad-hoc. Dat bracht relatieve rust.’

Van Dijk en Van den Berg zagen bedrijven die al snel in de financiële problemen kwamen. Van den Berg: ‘Veel sectoren, waaronder horeca, detailhandel en sierteelt, werden zeer hard geraakt. En bedrijven die hun piek hebben van bijvoorbeeld maart tot september hadden en hebben het natuurlijk ook extreem zwaar.  Zeker, er zijn steunpakketten gekomen voor bedrijven, maar dat wil niet zeggen dat elke onderneming daar zomaar voor in aanmerking kwam en komt. We toetsen ook nu nauwgezet, zodat steunmaatregelen als ‘Uitstel aflossingen’, de (Staatsgegarandeerde) BMKB-C leningen of Klein Krediet Corona terechtkomen bij bedrijven die daadwerkelijk kans op overleven hebben. Daar waar mogelijk zijn we er voor onze klanten, ook de komende jaren na de crisis, want deze zal enorm nadreunen.’

Positief verrast waren én zijn beide accountmanagers door de enorme veerkracht die het Westlandse MKB ondanks alle misère tentoon heeft gespreid in deze moeilijke tijd. Van Dijk: ‘De creativiteit en flexibiliteit waarmee uitdagingen momenteel het hoofd worden geboden, zijn volgens mij uniek voor deze regio. Zaten veel ondernemers aan het begin van de uitbraak nog met de handen in het haar, korte tijd later al zagen we allerlei nieuwe, ook kansrijke commerciële initiatieven ontstaan. Dat zag je in de bloemensector met de populaire FlowerBoostChallenge, maar ook in de horecasector zijn er nieuwe, structurele verdienmodellen gecreëerd. Er kwam door veranderend aanbod onder meer vraag naar nieuwe betaaloplossingen, zoals pinnen met de mobiele telefoon. Daar kunnen wij onder ondernemers natuurlijk uitstekend bij helpen. Maar ook als bank zelf waren we actief om lokale initiatieven te ondersteunen. Zo bestelden wij de pakketten voor onze thuiswerkers uitsluitend bij lokale ondernemers.

We schonken een ontmoetingskasje zodat mensen weer familie konden ontvangen, gaven iPads aan ouderen voor beeldbellen. Kortom: de saamhorigheid in Westland was én is enorm. We realiseren ons terdege dat niet elke onderneming deze crisis zal overleven, maar we zijn er ook van overtuigd dat het Westland met onder meer de steun van Rabobank Westland hier sterker uit gaat komen. Samen staan we sterker, dát is de kracht van coöperatief ondernemen.’