Rabobank Food Forward  ‘Samen op zoek naar nieuwe voedseloplossingen’

Food Forward is een programma dat Rabobank is gestart met als doel om samen met partijen uit de hele keten, te zoeken naar voedseloplossingen voor de toekomst. Het programma is uitgerold in de regio Bollenstreek, Katwijk, Leiden, Regio Haaglanden, Delft, Oostland en Westland. Het dichtbevolkte gebied heeft veel dorpen en steden op korte afstand van elkaar en kenmerkt zich economisch gezien door glastuinbouw, bollenvelden en technische innovatie. Door samenwerking kan substantieel bijgedragen worden aan oplossingen.

Wat leuk om jullie te spreken, wat doen jullie precies bij Rabobank?
Nona: Na mijn opleiding ‘Food Commerce & Technology’, eigenlijk commerciële economie gericht op de foodbusiness, ben ik in de financiële sector aan de slag gegaan. De agrarische en coöperatieve achtergrond van Rabobank sprak mij aan. ‘Growing a better world together’ was de slogan die me drie jaar geleden over de streep trok om te starten als financieringsspecialist en nu als adviseur MKB in deze regio.

Bart, waar kunnen ondernemers bij jou voor terecht?
Bart: 14 jaar geleden ben ik bij Rabobank gestart en heb diverse functies uitgevoerd gericht op de MKB-sector, waarvan nu ook adviseur MKB. Naast een sparringpartner zijn voor ondernemers, vind ik het ook belangrijk om in mijn functie te kunnen bijdragen aan de maatschappelijke thema’s zoals duurzaam ondernemen en Banking4Food, vandaar mijn betrokkenheid bij Food Forward.
Gaat dat wel goed samen, commercie en maatschappelijke impact realiseren?
Bart: met onze dienstverlening kunnen en willen wij juist ook maatschappelijke impact realiseren. In 2050 zijn er 10 miljard mensen op de wereld, die moeten gezond en genoeg kunnen eten. Dat is een uitdaging in een tijd waar grondstoffen schaarser worden. Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen oplossen, maar we kunnen wel ons steentje bijdragen door samen te werken met onze klanten en partners en zo voedseloplossingen helpen versnellen.

Mede daarom is Rabobank met ‘Food Forward’ gestart?
Nona: Precies! Je moet klein beginnen, dat weet Rabobank als geen ander. Elke regio heeft een andere uitdaging, maar ook andere kansen, is gebleken uit de Regioscan die voor de start van het programma gemaakt is door Rabo Research. In onze regio zie je bijvoorbeeld dat de innovatie welig tiert en dat op het punt van energietransitie slagen worden gemaakt. Tegelijk merk je dat de kloof tussen stad en platteland groter wordt. Een uitdaging is dus ook de sociale cohesie versterken.
Doel van Food Forward is samen met partners uit de hele keten nieuwe businessmodellen te bedenken en
ontwikkelen waarmee we inspelen op deze kansen en uitdagingen.

Wat houdt het programma concreet in?
Bart: In juni 2020 is het project gestart, midden in de coronatijd. We stonden dus gelijk voor een mooie online uitdaging.
Op het startevenement waren 150 stakeholders vanuit allerlei achtergronden online aanwezig; producenten, consumenten, horecaondernemers, leveranciers, tussenhandel, maar ook grote retailers. Eigenlijk alle partijen die betrokken zijn bij en een rol kunnen spelen in de voedseltransitie. Uiteindelijk is er een kopgroep overgebleven van 14 personen die de Food Forward Track zijn gestart. Deze track bestond uit 5 meet-ups van een dag(deel), verspreid over drie maanden.

Wat kwam er uit de Track?

Nona: De track bestond uit verschillende inspiratie- en brainstormsessies om oplossingen te bedenken voor de voedseluitdagingen in onze regio. Uiteindelijk zijn drie teams geformeerd die elk een ander idee zijn gaan uitwerken. Deze ideeën zijn omgezet naar drie businessmodellen die op 8 juli tijden het Herofestival gepitcht zijn. Wat was het gaaf om dit traject met elkaar te doorlopen en het resultaat op deze avond tot leven te zien komen.

Is het project hiermee afgerond?
Nona: Het is eigenlijk pas het begin! We gaan een stap verder nu. Alle drie de teams hebben een cheque ontvangen van 1000 euro, ze kunnen deelnemen aan een refinement sessie waarin ze hun idee omzetten naar een actieplan én kunnen sparren met onze startup en scale-up bankers over hun businessmodel en eventuele financieringsvraag. Dat is de meerwaarde van Rabobank; we brengen niet alleen de financiële middelen, maar ook de kennis én het netwerk samen.