Persbericht: “Aanbestedingsbeleid Westland kan beter”

Ruim twee jaar na het instellen van nieuw aanbestedingsbeleid is Gemeente Westland begonnen aan een evaluatie die tot beleidsaanpassingen moet leiden. Een onlangs gehouden rondetafelconferentie was een eerste aftrap voor dit proces. MKB Westland was hierbij vertegenwoordigd namens het Westlandse bedrijfsleven. De politiek was in geringe mate aanwezig, ondervond MKB Westland-voorzitter Henk Salome: “We proberen met zijn allen iets moois van Westland te maken. Als bij een majeur onderwerp als gemeentelijke aankopen de helft van de politieke partijen niet komt opdagen, is dat geen goed signaal. We zullen de partijen aanschrijven met de visie vanuit het midden- en kleinbedrijf. Wij maken ons hard voor de Westlandse ondernemers.”

Ook Gemeente Westland mag op de nodige kritiek rekenen van het lokale MKB-bestuur: “We geloven in de goede bedoelingen van de gemeente, maar er is nog veel te verbeteren.”

MKB Westland houdt het bij een top 4 van verbeterpunten:

1) Koop als gemeente bij lokale ondernemers en spreid dit. Kies niet altijd voor dezelfde ondernemer bij ‘enkelvoudig onderhandse aankopen’. Controleer hier intern scherper op.

2) Houd deze aankopen goed bij in een bestand. Nu is er bekend dat 24% van alle bestedingen bij Westlandse ondernemers geschiedt, maar een onderverdeling per branche of soort aankoop is er niet.

3) Maak het aanbestedingsbeleid beter bekend bij het ambtenarenapparaat. Nu koopt 80% van hen zelden tot nooit bij Westlandse ondernemers die zich hebben aangemeld bij Gemeente Westland in de database.

4) Zorg voor een goede benchmark, dan hebben getallen context en weten wij hoe we er in Westland voor staan ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.

Ziet MKB Westland ook zelf een taak weggelegd? “Wij vinden dit een erg belangrijk onderwerp; wij zullen de gemeente scherp houden en de politiek hierover voeden. Daarnaast zullen wij onze leden nog meer informeren dat zij alleen gevonden worden door de gemeente als zij zijn opgenomen in de database van de gemeente. De gemeente is voornemens hierover bijeenkomsten te organiseren voor ondernemers, wij zullen op onze beurt zorgen voor een goedgevulde zaal!” besluit Salome.