Pensioen in eigen beheer

In overleg met het kabinet hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een oplossing weten te vinden voor een groep van ongeveer 100.000 DGA’s in Nederland die de laatste jaren problemen ondervinden bij het uitkeren van dividend vanwege de pensioenvoorziening die ze op hun balans hebben. Deze pensioenvoorziening kan worden afgekocht tegen een korting van 34,5 procent. Het afgekochte bedrag kan vervolgens weer terug worden gestort in de BV, zodat DGA’s hierover geen box 3-heffing hoeven te betalen. Daarnaast wordt de vennootschapsbelasting verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen naar € 350.000. Hier kunnen alle ondernemingen in Nederland van profiteren. Dit is met Prinsjesdag formeel naar buiten komen.

Korte voorgeschiedenis

In 2012 heeft het CDA in de Eerste Kamer het punt opgebracht dat veel DGAs met een pensioenvoorziening op hun balans als gevolg van de lage rentestand en de fiscale rekenregels geen dividend meer konden uitkeren.
Naar aanleiding hiervan hebben VNO-NCW en MKB-Nederland in overleg met het ministerie van Financiën gewerkt aan een adequate oplossing. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten neergelegd:
1. De dividendklem van DGAs moet worden opgelost
2. Het geld moet in de BV kunnen blijven
3. Adequate pensioenopbouw voor DGAs moet mogelijk blijven
4. DGAs moeten niet met lastenverzwaringen worden geconfronteerd.

De verkende oplossingsrichtingen zijn neergelegd in een aantal brieven van het kabinet aan de Tweede Kamer, maar voldeden uiteindelijk allemaal niet aan de bovenstaande criteria en of waren erg ingewikkeld. Dat heeft ertoe bijgedragen dat uit de Kamer begin dit jaar het verzoek kwam aan de staatssecretaris de optie om het afschaffen van de regeling uit te werken.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben het eenvoudig afschaffen van de regeling steeds met klem afgewezen. Immers, dan zou een faciliteit voor de DGA verdwijnen zonder dat daar iets tegenover zou staan. Voor de zomer is intensief met het kabinet besproken hoe een evenwichtig voorstel eruit zou kunnen zien.

Aanpassing pensioen in eigen beheer voor de DGA
Op Prinsjesdag is voorgesteld dat vanaf 2017 de mogelijkheid voor DGA’s om pensioen in eigen beheer op te bouwen verdwijnt. De bestaande pensioenaanspraken kunnen zonder fiscale gevolgen van de (hoge) commerciële waarde worden afgestempeld naar de (lage) fiscale waarde. Hierdoor wordt de DGA bevrijd van de pensioenklem die aan mogelijke dividenduitkeringen in de weg staat.

Vervolgens kan de DGA kiezen uit twee opties:
Mogelijkheid 1 – Afkoop met korting
De DGA kan in 2017, 2018 en 2019 kiezen om het pensioen af te kopen waarbij er geen revisierente wordt gerekend. Hij kan gebruik maken van een (aflopende) korting van 34.5 procent op het van toepassing zijnde belastingtarief. Hierdoor betaalt de DGA in 2017 effectief geen 52 procent, maar 34 procent (in 2018 en 2019 is dat respectievelijk 39 procent en 42 procent). Vervolgens kan het resterende bedrag eenvoudig en zonder fiscale
gevolgen teruggestort worden in de BV. Zodoende hoeft de DGA voortaan geen box 3-heffing over de afgekochte voorziening te betalen.

Mogelijkheid 2 – Bevriezing van de voorziening

De pensioenvoorziening wordt niet afgekocht, maar blijft op de balans van de BV staan. Deze voorziening wordt dan tot de pensioendatum jaarlijks opgerent. Verdere pensioenopbouw is niet meer mogelijk. Vanaf de pensioendatum wordt jaarlijks uitgekeerd. De uitkeringen zijn belast tegen het dan geldende tarief in box 1, zoals normaal het geval is bij pensioenuitkeringen.

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Naast deze mogelijkheden is bereikt dat als onderdeel van het pakket de eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verlengd naar € 250.000 in 2018 en naar € 350.000 in 2021.

De tariefopbouw wordt dan als volgt:

In overleg met het kabinet hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een oplossing weten te vinden voor een groep van ongeveer 100.000 DGA’s in Nederland die de laatste jaren problemen ondervinden bij het uitkeren van dividend vanwege de pensioenvoorziening die ze op hun balans hebben. Deze pensioenvoorziening kan worden afgekocht tegen een korting van 34,5 procent. Het afgekochte bedrag kan vervolgens weer terug worden gestort in de BV, zodat DGA’s hierover geen box 3-heffing hoeven te betalen. Daarnaast wordt de vennootschapsbelasting verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen naar € 350.000. Hier kunnen alle ondernemingen in Nederland van profiteren. Dit is met Prinsjesdag formeel naar buiten komen.

Korte voorgeschiedenis

In 2012 heeft het CDA in de Eerste Kamer het punt opgebracht dat veel DGAs met een pensioenvoorziening op hun balans als gevolg van de lage rentestand en de fiscale rekenregels geen dividend meer konden uitkeren.
Naar aanleiding hiervan hebben VNO-NCW en MKB-Nederland in overleg met het ministerie van Financiën gewerkt aan een adequate oplossing. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten neergelegd:
1. De dividendklem van DGAs moet worden opgelost
2. Het geld moet in de BV kunnen blijven
3. Adequate pensioenopbouw voor DGAs moet mogelijk blijven
4. DGAs moeten niet met lastenverzwaringen worden geconfronteerd.

De verkende oplossingsrichtingen zijn neergelegd in een aantal brieven van het kabinet aan de Tweede Kamer, maar voldeden uiteindelijk allemaal niet aan de bovenstaande criteria en of waren erg ingewikkeld. Dat heeft ertoe bijgedragen dat uit de Kamer begin dit jaar het verzoek kwam aan de staatssecretaris de optie om het afschaffen van de regeling uit te werken.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben het eenvoudig afschaffen van de regeling steeds met klem afgewezen. Immers, dan zou een faciliteit voor de DGA verdwijnen zonder dat daar iets tegenover zou staan. Voor de zomer is intensief met het kabinet besproken hoe een evenwichtig voorstel eruit zou kunnen zien.

Aanpassing pensioen in eigen beheer voor de DGA
Op Prinsjesdag is voorgesteld dat vanaf 2017 de mogelijkheid voor DGA’s om pensioen in eigen beheer op te bouwen verdwijnt. De bestaande pensioenaanspraken kunnen zonder fiscale gevolgen van de (hoge) commerciële waarde worden afgestempeld naar de (lage) fiscale waarde. Hierdoor wordt de DGA bevrijd van de pensioenklem die aan mogelijke dividenduitkeringen in de weg staat.

Vervolgens kan de DGA kiezen uit twee opties:
Mogelijkheid 1 – Afkoop met korting
De DGA kan in 2017, 2018 en 2019 kiezen om het pensioen af te kopen waarbij er geen revisierente wordt gerekend. Hij kan gebruik maken van een (aflopende) korting van 34.5 procent op het van toepassing zijnde belastingtarief. Hierdoor betaalt de DGA in 2017 effectief geen 52 procent, maar 34 procent (in 2018 en 2019 is dat respectievelijk 39 procent en 42 procent). Vervolgens kan het resterende bedrag eenvoudig en zonder fiscale
gevolgen teruggestort worden in de BV. Zodoende hoeft de DGA voortaan geen box 3-heffing over de afgekochte voorziening te betalen.

Mogelijkheid 2 – Bevriezing van de voorziening

De pensioenvoorziening wordt niet afgekocht, maar blijft op de balans van de BV staan. Deze voorziening wordt dan tot de pensioendatum jaarlijks opgerent. Verdere pensioenopbouw is niet meer mogelijk. Vanaf de pensioendatum wordt jaarlijks uitgekeerd. De uitkeringen zijn belast tegen het dan geldende tarief in box 1, zoals normaal het geval is bij pensioenuitkeringen.

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Naast deze mogelijkheden is bereikt dat als onderdeel van het pakket de eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verlengd naar € 250.000 in 2018 en naar € 350.000 in 2021.

De tariefopbouw wordt dan als volgt: