P-routes

Naar aanleiding van een zorg over de situatie in Naaldwijk op dit moment met betrekking tot de bereikbaarheid van parkeerplaatsen hebben wij aan het college van B&W en de gemeenteraad de volgende vragen gesteld:

  1. Bent u bereid extra bebording te plaatsen richting de parkeerplaatsen in het Central Park.

De bebording naar deze locatie was in eerste instantie onjuist, waardoor je deze straat niet in mocht. Op dit moment is de onjusite bebording weggehaald, maar is er nog geen extra bebording toegevoegd.

  1. Bent u bereid, bij het uitblijven van opening van de Molenstraat, extra bebording te plaatsen richting de parkeerplaatsen op het van Tijnplein.

Door de afsluiting van de weg op dit moment weten bezoekers de parkeerplaatsen naar het Van Tijnplein niet meer te vinden.

  1. Wij zien graag standaard opgenomen in uw draaiboeken bij afsluitingen van P-routes dat er alternatieve routes gewezen worden aan bezoekers.

Als een dergelijke bebording bij het Van Tijnplein niet standaard wordt aangeboden vragen wij ons af of dit in algemene zin wel wordt toepast.

  1. Bent u bereid de gehele P-routing in Naaldwijk te onderzoeken en waar nodig extra bebording te plaatsen?

Al langere tijd is er zorg over de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen in Naaldwijk, deze brief is een mooie aanleiding het geheel te evalueren.

  1. Graag ontvangen wij een update over stand van zaken rondom digitale bebording.

Wethouder Varekamp heeft ons eerder aangegeven bezig te zijn met digitale bebording in Naaldwijk, ‘s-Gravenzanden en Wateringen, wij zijn dan ook benieuwd naar de status hiervan.

Lees de volledige brief hier.