Oproep: versoepel regels horeca!

Omdat de huidige situatie voor ondernemers financieel en praktisch veel problemen met zich meebrengt en afwijkt van regels voor andere branches hebben wij met KHN Westland gezamenlijk een brief geschreven naar gemeente Westland en MKB Nederland. Om hen op te roepen om samen met ons de lobby richting landelijke overheid te voeren.

Inhoud brief:

Bij dezen doen wij u een schrijven toekomen namens een tweetal belangenorganisaties; KHN Westland / Midden-Delfland en MKB Westland. Wij vragen uw steun in onze lobby richting de landelijke overheid om per 19 juni over te schakelen naar ‘smart distancing’ met minimaal 50% bezetting in de horeca.

De geest is uit de fles en wij merken dat steeds minder bezoekers zich nog aan de regels houden, waaronder de RIVM-richtlijn om 1,5 meter afstand te houden. Omdat blijkt dat het aantal besmettingen deze week niet significant is gestegen, vinden wij het de hoogste tijd om daar conclusies aan te verbinden en over te gaan op smart distancing. Wij willen u vragen dit samen met ons kenbaar te maken aan de landelijke overheid.

Als horecaondernemer is het niet te uit te leggen aan bezoekers dat de regels voor horeca veel stringenter zijn dan de regels in vliegtuigen of supermarkten. Bij de consument heerst door de wirwar aan regels in verschillende sectoren onbegrip. Ook blijkt de financiële uitwerking van de 1,5 meter-regel er één te zijn die verschillende horecaondernemers voor een onmogelijke keuze stelt; doorgaan met omzetverlies vanwege wegblijvende gasten of de zaak noodgedwongen sluiten. Steeds meer cafés en restaurants komen voor die keuze te staan.

Zondag 7 juni jongstleden zat Johan de Vos namens de Bredase Horeca aan tafel bij het televisieprogramma ‘Op1’, hierbij deed hij een suggestie in het bijzijn van dhr. de Gouw (directeur GGD Midden- Nederland) en minister Kaag. De suggestie van Johan de Vos, om conclusies te trekken als een significante stijging uit blijft, werd toen ook ruimschoots onderschreven door dhr. de Gouw. De hoeveelheid mensen die vanzelf al smart distancing toepast op dit moment is zo groot geworden dat we dit als signaal van de bevolking richting de overheid moeten zien.

Social distancing en smart distancing

We hebben nu een periode achter de rug van social distancing, de overheid bepaalt dat we allemaal 1,5 meter uit elkaar moeten blijven. Nu we 12 weken verder zijn, zie je dat mensen van nature over zijn gegaan naar smart distancing. Je ziet dat mensen dat doen met gezond verstand en met een grote dosis eigen verantwoordelijkheid.

Aantal gasten

Wat ondergetekenden betreft is het niet uit te leggen als we ons blijven houden aan ‘30 of 100 gasten’ als daar feitelijk geen aanleiding voor is. Kijk bijvoorbeeld naar andere gebouwen waar vele honderden mensen tegelijk aanwezig zijn middels smart distancing.

Anticiperen op veranderende situatie   

Graag handhaven we een deel van de bestaande regels. We willen de ruime opstelling van de terrassen waarborgen en de hygiëneregels naleven. Echter per 19 juni willen we de consument aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid, we zien dat heel veel mensen die verantwoordelijkheid al nemen in de horeca. Gezien het feit dat een grote toeloop is uitgebleven in de afgelopen tijd en het overgrote deel van de mensen zich aan de huidige regels houdt, is voor ons een teken om nu over te gaan naar smart distancing. Op deze manier sluiten we aan bij de werkwijze van landen om ons heen. Dit kan ook problemen met toeristen in de komende periode voorkomen.

Financiële impact

Wat de landelijke nachthoreca al maanden voelt, begint nu ook bij de cafés, een onwerkbare situatie die leidt tot onmenselijke keuzes. Het is financieel en praktisch niet meer haalbaar om een gezonde exploitatie te draaien. Als we met elkaar willen dat er horeca in Westland (en Nederland) blijft bestaan zullen we nu moeten handelen, voordat het te laat is.

Bovenstaande in acht nemend, verzoeken wij u om de regels voor horeca per 19 juni te versoepelen indien de besmettingscijfers dit op dat moment toestaan.

Wij hopen op uw steun en lobby richting landelijke overheid!