Oproep MKB Westland aan politiek: “Meer aandacht voor toekomst Westlandse retail”

Als het aan voorzitter Henk Salome en centra manager Marjan Naaktgeboren ligt, gaat MKB Westland na de komende gemeenteraadsverkiezingen direct aan tafel met de nieuwgekozen gemeenteraadsleden om gezamenlijk een toekomstbestendig retailbeleid uit te werken. “We willen dat er snel duidelijk beleid komt voor de toekomst van de Westlandse centra. Het is nu nog te vaak een kwestie van ‘pappen en nathouden’, terwijl er serieuze gevaren op de loer liggen. We willen voorkomen dat de centra verpauperen en daarom moeten er keuzes gemaakt worden. Hoe lastig dat soms ook is, maar voorkomen is beter dan genezen!”

Toekomstvisie ligt er
Al in 2016 heeft MKB Westland een toekomstvisie laten opstellen voor de retailsector in gemeente Westland. Daarin zijn heldere aanbevelingen gedaan om te zorgen voor een aantrekkelijk voorzieningenniveau voor inwoners, een gezond vestigingsklimaat voor ondernemers en leefbare, vitale kernen. “Hoewel de economie flink aantrekt, zijn onze zorgen voor de retail zeker niet voorbij”, legt Salome uit. “Online winkelen blijft aan populariteit winnen en omliggende steden als Den Haag, Rotterdam, Maassluis en Delft blijven de Westlandse consument verleiden om daar te komen shoppen. Het is echt een misverstand om te denken dat het vanzelf goed komt nu het economisch beter gaat.”

Verhuisregeling en leegstandsverordening
Centra manager Naaktgeboren pleit voor een helder vestigingsbeleid. “We moeten met elkaar afspreken wat de hoofdkernen van Westland zijn en dan stappen zetten om het winkelaanbod vooral daar te clusteren. Dat betekent natuurlijk niet dat alle winkels uit de overige kernen verdwijnen; daar blijft vanzelfsprekend plaats voor winkels voor de dagelijkse boodschappen. Maar de echte winkelcentra concentreren we in de hoofdkernen, Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Wateringen.” Om deze visie te realiseren, moeten betrokken partijen de samenwerking zoeken. De gemeente kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren door te zorgen voor een goede verhuisregeling. “Daarmee kun je winkeliers stimuleren om vanuit de rand van de kern te verhuizen naar het centrum. Zo draag je bij aan een levendig centrum én komt er in het buitengebied ruimte beschikbaar voor woonbestemming.” Ook een leegstandverordening kan helpen om de Westlandse winkelgebieden levendig te maken of te houden. “Een prima instrument om langdurige leegstand van panden tegen te gaan.”

Niet weglopen van verantwoordelijkheid
Henk Salome en Marjan Naaktgeboren realiseren zich dat er op weg naar stevig en helder retailbeleid soms lastige keuzes gemaakt moeten worden. “Beleidsmakers zullen flink wat hobbels moeten nemen”, beschrijft de voorzitter van MKB Westland. “Er is soms sprake van tegenstrijdige belangen, geld is altijd een issue en er zullen bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden. Maar weglopen van deze verantwoordelijkheid is geen optie. Dan lopen we het risico dat onze kernen ernstig verpauperen en daar is echt helemaal niemand bij gebaat!”