Denktank Digitalisering van MKB Westland

Digitalisering is van groot belang voor het mkb

Door technologische ontwikkeling gaan klanten steeds meer digitaliseringseisen stellen aan de producten of diensten van bedrijven. De inzet van data kan zorgen voor efficiëntere bedrijfsprocessen, meer succes in online sales en marketing, beter inzicht in wat klanten willen en betere klantenservice en dus klantenbinding. Digitalisering is van groot belang voor het MKB. Zeker in tijden van een bijzonder krappe arbeidsmarkt.

In de digitaliseringsslag moeten bedrijven simpelweg meegaan om een goede concurrentiepositie te houden. Tegelijkertijd is digitalisering omkleed met (privacy) wet- en regelgeving en is informatiebeveiliging, ook wel cybersecurity, een reëel en hardnekkig probleem voor het gehele Nederlands bedrijfsleven.

Volgens onderzoek van het Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam is het mkb nog niet voldoende in staat data in te zetten om waarde te creëren. Bedrijven zijn zich bewust van de mogelijkheden die hun beschikbare data biedt, maar hebben moeite om dit concreet in te zetten om zo hun business verder te ontwikkelen.

 

MKB Westland wil digitalisering écht agenderen

MKB Westland heeft zich ten doel gesteld Westlandse bedrijven te motiveren met digitalisering aan de slag te gaan en wil hierin samen met de Gemeente Westland optrekken. Wij zijn op zoek naar bedrijven die in de digitaliseringketen actief zijn om samen na te denken en acties te organiseren om digitalisering beter op de kaart te zetten voor het Westlandse MKB.

“Bij bedrijven in de digitaliseringsketen denken wij aan organisaties die actief zijn in ICT/automatisering, software development, data analytics, (online) data driven marketing, cyber security en privacy, maar we zouden ook graag een eindklant betrekken die ervaring heeft met digitalisering. We willen in de denktank de digitaliseringsagenda van MKB Westland bepalen en met de Gemeente Westland samen optrekken als het gaat om het vormen van een digitaliseringsvisie in het algemeen en een visie op cyber security in het bijzonder.”, zegt Patrick Jordens bestuurslid digitalisering van MKB Westland.