Opnieuw actie tegen extra winkelmeters

Eerder deze zomer hebben wij onze zorg geuit richting de Geduputeerde Staten over het al dan niet toestaan van een grootschalige sportwinkel in Zuid-Holland. Dit deden wij gezamenlijk met winkeliers/belangenverenigingen uit Alphen aan den Rijn, Berkel en Rodenrijs, Bodegraven-Reeuwijk, Delft, Dordrecht, Gouda, Hellevoetsluis, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Ridderkerk, Rijswijk en Zoetermeer.

Door deze gezamenlijke aanpak is het gelukt het besluit over het al dan niet toestaan uit te stellen tot na het zomerrecces. Wij zijn dan ook opnieuw in de pen gekropen om de betrokken partijen en de Geduputeerde Staten aan te schrijven en onze standpunten kenbaar te maken. Ditmaal hopen wij opnieuw op steun uit alle andere dorpen/steden in Zuid-Holland om te voorkomen dat het toestaan van extra winkelmeters buiten centrum gebieden de norm wordt.

Enkele alinea’s uit de diverse brieven die wij verzonden hebben aan partijen in de Gedeputeerde Staten;

‘Namens MKB Westland en onze achterban vragen wij u opnieuw zéér dringend om hulp inzake ‘weigering ontheffing omgevingsverordening voor grootschalige sportdetailhandel buiten bestaande winkelconcentratiegebieden’. Zoals bekend wil een multinational, die ook winkels heeft in de centra van Den Haag en Rotterdam, grootschalige vestigingen realiseren aan de snelweg buiten Den Haag en Schiedam.’

‘Zuid-Holland heeft in de achterliggende decennia een goed gefundeerd detailhandelsbeleid gevoerd dat niet zonder resultaat is gebleven. Het resultaat is een evenwichtige detailhandelsstructuur, waarbij “Franse toestanden” zijn voorkomen. De inwoners van deze provincie hebben daar baat bij in de vorm van goede winkelvoorzieningen in hun nabijheid. Dit pleit er alleszins voor dat dit beleid onverkort moet worden gehandhaafd. Wij maken ons grote zorgen over de precedentwerking die de ingediende motie kan hebben.’

‘Wij kunnen ons niet vinden in de argumentatie dat een nieuwe grote vestiging van een sportwinkel extra werkgelegenheid zal opleveren. Mensen kunnen hun geld maar één keer uitgeven. Doen ze dit in de nieuwe sportwinkel dan zal dat van invloed zijn op sportwinkels in de regio, waar deze aankoop niet meer gedaan zal worden. Wat uiteindelijke ten koste zal gaan van deze ondernemers en hun personeel.’

‘Los daarvan is ondertussen bekend dat het aantal vierkante meters detailhandel dient te krimpen. Er is op veel locaties leegstand die niet meer opgevuld zal worden. Het lijkt ons belangrijk hier oplossingen voor te zoeken en dit probleem niet te verergeren door vierkante meters toe te voegen.’

‘Samengevat is ons standpunt: bescherm de zorgvuldig opgebouwde detailhandelsstructuur, de leefbaarheid van onze centra en winkelgebieden en de MKB’er in de detailhandel. Wij zijn voor concurrentie, maar wel in een eerlijk speelveld.’