Ondernemers­school biedt ondernemers goede start

‘De Ondernemersschool heeft één doel: jou zo goed mogelijk voorbereiden op het ondernemerschap.” valt te lezen op www.Qredits.nl, de verstrekker van kleine kredieten die aan de wieg stond van het initiatief. In onze regio biedt de Ondernemersschool een opleiding in samenwerking met de gemeente Den Haag. Na het afronden van de opleiding en als de deelnemer het certificaat in handen heeft, is Ondernemersklankbord Haaglanden een goede sparringpartner in de volgende stap in het ondernemerschap. 

Nieuwe ondernemers 

Als senior beleidsmedewerker op de afdeling Economie bij de gemeente Den Haag wordt Gerard Kroon blij van het ondernemerschap in de stad: “Bij de KvK staan circa 70.000 ondernemingen ingeschreven in Den Haag, hiervan is bijna driekwart zzp’er. Maandelijks komen er ongeveer 1.200 nieuwe bedrijfjes bij.” Toch heeft het grote aantal startende ondernemers ook een keerzijde: “Op jaarbasis stoppen er ook weer zo’n 5.000 ondernemers. Mogelijk is dat aantal zo groot omdat mensen zich niet voldoende voorbereiden op het ondernemerschap. We hebben erover nagedacht hoe de gemeente aan deze gedegen voorbereiding kan bijdragen.” 

Qredits 

Samen met Qredits is in september 2018 de eerste klas samengesteld met 20 ondernemers in de dop. 

“Den Haag betaalt graag per ondernemer een bijdrage in de kosten, het komt erop neer dat een deelnemer zelf slechts €50 betaalt voor deelname aan tien cursusavonden, een cursusboek, e-lear­ning en twee digitale adviesgesprekken met een bedrijfs­adviseur van Qredits. De eerste reeksen vonden plaats in het Onder­nemershuis, nu hebben we ons heil gevonden in Apollo 14 in de Binckhorst. Het is zo’n groot succes dat we dit najaar met de 18e klas zullen beginnen. De klassen zijn een dwarsdoorsnede van de Haagse samenleving en… bijna 80% van de deelnemers is vrouw. Je ziet dat zij gedegener een bedrijf opzetten. Als de conclusie is:
“Ik doe het toch niet, ik begin geen bedrijf.” is het toch heel leerzaam geweest. We hebben dan mogelijk een valkuil voor­komen.” zegt de enthou­siaste Kroon. 

Ondernemersklankbord 

In de opleiding is ruime aandacht voor het opzetten van een onderneming, hierbij is de hoofddocent aanwezig en gast­docenten. Het pitchen van het ondernemingsplan aan de andere ondernemers in spe, is vaak een spannend onderdeel voor de deelnemers. Ook aanstaande ondernemers uit regiogemeenten kunnen deelnemen aan de Ondernemersschool. “Als de cursisten vervolgens gaan ondernemen, lopen ze vaak tegen vragen aan. Het is fijn dat het Ondernemersklankbord Haaglanden vrijwilligers heeft, die het klankbord willen zijn voor hen. 75% van onze vrijwilligers is zelf ondernemer geweest en de overige 25% is specialist. Wij kunnen de ondernemers begeleiden, het grootste belang is het op orde houden van de administratie. Dat is dikwijls een grote uitdaging voor
beginnend onder­nemers.” zegt Peter Weber van het OKB. 

Alumnus 

Eén van de alumni die met plezier terugkijkt op deelname aan de Ondernemersschool is Jantineke Hofland-Zijlstra. Een geboren noorderling die na haar studie in Wageningen in Naaldwijk ging werken als plantenziektekundige. Eerst bij ‘Blgg grond- en gewasonderzoek’ en daarna als praktijkonderzoeker bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Na ruime ervaring te hebben opgedaan als onderzoeker in het bedrijfsleven en elders, wilde Hofland in 2020 vanuit een korte periode met een uitkering de stap zetten naar het ondernemerschap: “Het was voor mij ‘nu of nooit’ om zelfstandig te worden. Ik heb veel met zzp’ers gepraat die actief zijn in de glastuinbouwsector en het goed overlegd met het thuisfront en iedereen was enthousiast. Ook UWV verleende volledige medewerking en op 1 januari 2021 was ik officieel ondernemer. Om te starten vanuit een goede basis heb ik van oktober tot december 2020 de Ondernemersschool gevolgd. Met behoud van uitkering kon ik starten en al in juli was ik self-supporting.”

Prachtige ervaring

“De Ondernemersschool was een prachtige ervaring,” vervolgt Hofland, “je hebt echt steun aan je medecursisten. Tevens creëer je direct al een eigen netwerk, als je uit loondienstverband komt heb je dat niet altijd in ondernemerskringen. Ik participeer nu in een Haags netwerk met vrouwelijke ondernemers. Vervolgens had ik veel steun aan het traject met het Ondernemersklankbord, hier heb ik mijn doelen nog scherper gesteld en ook mijn positionering in de markt. Eigenlijk is mijn ondernemingsplan samen met hen herschreven. Mijn klantenbestand varieert van tien tot twintig klanten. Ik adviseer
onder andere op het gebied van weerbare teelten, ik geef presentaties aan adviseurs en telers hoe planten met
minder milieubelasting zijn te produceren en binnen subsidieprojecten werk ik samen met telers, industrie en andere onderzoekers aan innovatief onderzoek.
Ik ben als een vis in het water en ben dankbaar voor de gedegen start die ik met mijn bedrijf ‘Weerbare Plant’ heb kunnen maken.” 

Aanmelden voor een klankbordgesprek kan via ondernemersklankbord.nl